SFS 2014:1023 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

141023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.