SFS 2015:819 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

150819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.