SFS 2015:825 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

150825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.