SFS 2015:845 Lag om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

150845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.