SFS 2015:851 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

150851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.