SFS 2015:862 Lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

150862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.