SFS 2015:885 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

150885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.