SFS 2015:886 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.