SFS 2015:887 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.