SFS 2015:888 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

150888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EOKNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:EOKNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:EOKNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft95{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft96{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft97{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft98{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft104{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft105{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft106{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:EOKNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:7px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:8px;font-family:EOKNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om merv�rdesskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:200)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 3 kap. 25 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast efter rubriken till 19 kap. och rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 3 kap. 25 � ska utg�, </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 14 �, 2 a kap. 7 �, 3 kap. 2930 a ��, 8 kap. 4 �, 8 a kap. 2, 3</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och 6 ��, 10 kap. 1, 7, 11, 11 a, 11 e, 13 a och 13 b ��, 11 kap. 1 �, 19 kap. 1,<br/>8, 22, 34 och 35 ��, 20 kap. 1 och 2 �� och rubriken n�rmast f�re 19 kap. 1 �<br/>ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 2 kap. 1 b �, 3 kap. 30 c � och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kap. 2 �, och en ny rubrik n�rmast f�re 19 kap. 1 � av f�ljande lydelse.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>beskattnings�r</i> f�rst�s beskattnings�r enligt inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1229).</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om skatt enligt denna lag h�nf�r sig till en verksamhet f�r vilken skattskyl-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dighet inte f�religger enligt inkomstskattelagen, f�rst�s med beskattnings�r</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. kalender�ret, eller<br/>2. r�kenskaps�ret, om detta �r brutet och �verensst�mmer med vad som</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anges i 3 kap. bokf�ringslagen (1999:1078).</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I �renden om �terbetalning av ing�ende skatt till en s�dan beskattningsbar</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">person som avses i 19 kap. 1 � f�rsta och andra styckena f�rst�s med beskatt-<br/>nings�r det kalender�r som ans�kan om �terbetalning g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med beskattnings�r f�rst�s dock kalender�ret n�r det g�ller skatt enligt</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag som redovisas enligt</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. lagen (2011:1245) om s�rskilda ordningar f�r merv�rdesskatt f�r tele-</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kommunikationstj�nster, radio- och tv-s�ndningar och elektroniska tj�nster,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. best�mmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a369</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller artiklarna 369a369k i direktiv 2006/112/EG.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 2000:500.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2014:940.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Som oms�ttning anses inte �verl�telse av tillg�ngar i en verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som sker i samband med att verksamheten �verl�ts eller i samband med<br/>fusion eller liknande f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller under f�ruts�ttning att f�rv�rvaren skulle vara ber�tti-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">gad till avdrag f�r eller �terbetalning av den skatt som annars skulle ha tagits<br/>ut p� �verl�telsen.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En vara ska anses f�rv�rvad enligt 2 � 3, om </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> den som f�r �ver varan �r en beskattningsbar person som bedriver verk-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet i ett annat EU-land, </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> �verf�ringen g�rs f�r dennes verksamhet, och <br/> �verf�ringen g�rs genom att varan transporteras fr�n det EU-landet till</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Sverige av den beskattningsbara personen eller f�r dennes r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> En vara ska inte anses f�rv�rvad enligt 2 � 3, om �verf�ringen<br/>1. g�rs f�r oms�ttning p� fartyg, luftfartyg eller t�g under f�rd med</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">avg�ngsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land, </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. utg�r ett led i oms�ttningen av en tj�nst som utf�rs �t den som f�r �ver</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">varan och tj�nsten avser arbete p� eller v�rdering av varan i Sverige, om<br/>transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller v�rde-<br/>ringen utf�rts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-<br/>land som varan ursprungligen �verf�rts fr�n,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. g�rs f�r att den �verf�rda varan ska anv�ndas f�r oms�ttningen av tj�ns-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ter i Sverige och varan d�rf�r ska anv�ndas tillf�lligt h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. g�rs f�r att den �verf�rda varan tillf�lligt, h�gst tv� �r, ska anv�ndas i</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Sverige, under f�ruts�ttning att motsvarande import skulle ha varit skattefri<br/>h�r i landet enligt vad som g�ller f�r tempor�r import fr�n ett icke medlems-<br/>land,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. g�rs f�r s�dan oms�ttning som anges i 5 kap. 3 a �, 3 kap. 30 a � eller</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">30 c �,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. g�rs f�r s�dan oms�ttning som anges i 5 kap. 2 � f�rsta stycket 2 eller 4,</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">7. g�rs f�r s�dan oms�ttning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d �.<br/>N�r n�gon av de f�ruts�ttningar som anges i andra stycket inte l�ngre f�re-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ligger, ska varorna anses ha �verf�rts enligt reglerna i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�n skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tj�nster f�r</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">eget behov. Fr�n skatteplikt undantas �ven statens uttag av tj�nster som avses<br/>i 2 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Undantaget omfattar inte statens eller en kommuns uttag av tj�nster n�r det</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">g�ller arbeten p� stadigvarande bostad i s�dana fall som avses i 2 kap. 8 �.<br/>Undantaget g�ller dock f�r kommunernas uttag av tj�nster i fr�ga om s�dana<br/>boendeformer som avses i 4 � lagen (2005:807) om ers�ttning f�r viss mer-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2013:368.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2012:386.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">v�rdesskatt f�r kommuner, landsting, kommunalf�rbund och samordningsf�r-<br/>bund.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�n skatteplikt undantas s�dan import som medf�r frihet fr�n skatt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt lagen (1994:1551) om frihet fr�n skatt vid import, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�n skatteplikt undantas �ven import av en vara som efter importen ska</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">oms�ttas till ett annat EU-land enligt</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. 30 a � f�rsta stycket 2 eller 3 eller 30 c �, eller <br/>2. 30 a � f�rsta stycket 1 eller andra stycket, om import�ren<br/>a) har angivit sitt registreringsnummer till merv�rdesskatt i Sverige, <br/>b) har angivit sitt registreringsnummer till merv�rdesskatt i det EU-land dit</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">varan �verf�rs eller det registreringsnummer till merv�rdesskatt som k�paren<br/>av varan har i ett annat EU-land �n Sverige, och </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">c) har, innan varan �verg�r till fri oms�ttning, inkommit till Tullverket med</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">bevisning om att varan �r avsedd att transporteras eller s�ndas till ett annat<br/>EU-land.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">d� skattskyldighet skulle ha intr�tt enligt 1 kap. 5 � om importen hade varit<br/>skattepliktig.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">Andra stycket 2 c g�ller endast om Tullverket beg�r s�dan bevisning.<br/>Fr�n skatteplikt undantas �ven import av <br/>1. gas som <br/>a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasn�t som �r</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">anslutet till ett s�dant system, eller </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">b) f�rs �ver fr�n ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller till ett r�rledningsn�t uppstr�ms, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">2. el, eller <br/>3. v�rme eller kyla genom ett n�t f�r v�rme eller kyla.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>30 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av varor som transporteras av</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">s�ljaren eller k�paren eller f�r n�gonderas r�kning fr�n Sverige till ett annat<br/>EU-land, om</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. k�paren �r en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. varorna �r punktskattepliktiga och f�rv�rvaren inte �r en privatperson,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">3. varorna �r nya transportmedel.<br/>Fr�n skatteplikt undantas en s�dan �verf�ring av en vara som avses i 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">1 � andra stycket om f�rh�llandena �r s�dana som anges i f�rsta stycket 13 i<br/>den h�r paragrafen.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om k�paren antingen �r en juridisk person som inte �r en beskattningsbar</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">person eller en beskattningsbar person som saknar r�tt till avdrag eller �terbe-<br/>talning motsvarande den i 10 kap. 14 a eller 10 kap. 913 ��, g�ller undan-<br/>taget i f�rsta stycket 1 enbart om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. det sammanlagda beloppet f�r k�parens unionsinterna f�rv�rv i det EU-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">land som f�rv�rvet �ger rum i under kalender�ret eller det n�rmast f�reg�ende<br/>kalender�ret �verstiger det belopp som landet har fastst�llt enligt artikel 3.2 i<br/>r�dets direktiv 2006/112/EG, eller</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2011:283.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2011:283.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. k�paren har utnyttjat en m�jlighet att bli skattskyldig f�r sina f�rv�rv i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">det EU-land som avses i 1.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Detsamma g�ller om k�paren �r en beskattningsbar person vars f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av scha-<br/>blonbeskattning enligt best�mmelserna i avdelning XII kapitel 2 i r�dets<br/>direktiv 2006/112/EG.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>30 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av varor som transporteras av</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">s�ljaren eller k�paren eller f�r n�gonderas r�kning fr�n Sverige till ett annat<br/>EU-land, om</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. k�paren �r en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">medlem av den diplomatiska personalen vid en s�dan beskickning eller ett<br/>s�dant konsulat,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. k�paren �r ett i ett annat EU-land bel�get kontor eller anl�ggning som</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tillh�r</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46"> Europeiska unionen,<br/> Europeiska atomenergigemenskapen,<br/> Europeiska centralbanken,<br/> Europeiska investeringsbanken, eller<br/> ett organ som har inr�ttats av unionen eller atomenergigemenskapen och</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">f�r vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privile-<br/>gier g�ller, eller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">3. k�paren �r<br/>a) ett i ett annat EU-land bel�get kontor eller anl�ggning som tillh�r en</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">annan internationell organisation �n som anges i 2,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">b) en medlemsstats ombud vid en s�dan organisation,<br/>c) en person med tj�nst hos en s�dan organisation, eller<br/>d) en person med uppdrag hos en s�dan organisation.<br/>Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av tj�nster som tillhandah�lls<br/>1. ett i ett annat EU-land bel�get kontor eller anl�ggning som avses i <br/>a) f�rsta stycket 2, eller<br/>b) f�rsta stycket 3, eller<br/>2. en person som i en s�dan organisation som avses i f�rsta stycket 3 <br/>a) �r en medlemsstats ombud,<br/>b) har en tj�nst, eller <br/>c) har uppdrag.<br/>En oms�ttning �r undantagen fr�n skatteplikt enligt f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">stycket endast i den omfattning som frihet fr�n merv�rdesskatt medges en<br/>motsvarande oms�ttning i det EU-land som f�ljer av samma best�mmelser<br/>och f�rv�rvet g�rs av en s�dan k�pare som anges i dem.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En oms�ttning �r undantagen fr�n skatteplikt enligt f�rsta stycket 2 och</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">andra stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att kon-<br/>kurrensen snedvrids.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">Med beskattningsbar person avses �ven den som tillf�lligtvis oms�tter</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">nya transportmedel som transporteras av s�ljaren eller k�paren eller f�r<br/>n�gonderas r�kning fr�n Sverige till ett annat EU-land.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Tidigare 2 � upph�vd genom 2013:368.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">9</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som bedriver en verksamhet som medf�r skattskyldighet f�r ocks�</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ra avdrag</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. om den skattskyldige fr�n n�gon annan skattskyldig eller n�gon som har</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">r�tt till �terbetalning enligt 10 kap. 9 eller 1113 �� har �vertagit verksam-<br/>heten eller en del av den: f�r den ing�ende skatt som h�nf�r sig till den tidi-<br/>gare �garens f�rv�rv f�r verksamheten, om den tidigare �garen inte har gjort<br/>avdrag f�r eller f�tt �terbetalning av den ing�ende skatten men skulle ha varit<br/>ber�ttigad till s�dant avdrag eller s�dan �terbetalning om den tidigare �garen<br/>hade fortsatt att driva verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. om den skattskyldige �r del�gare i en samf�llighet f�r vattenreglering,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">v�gh�llning eller liknande �ndam�l och den fastighet som ing�r i samf�llig-<br/>heten anv�nds i den verksamhet som medf�r skattskyldighet: f�r den ing�-<br/>ende skatt som h�nf�r sig till samf�llighetens f�rv�rv, dock endast till den del<br/>som svarar mot den skattskyldiges andel i samf�lligheten,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. om den skattskyldige f�tt en vara levererad till sig och d� har betalat</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">skatt vid importen av varan utan att vara skattskyldig f�r importen eller om<br/>den skattskyldige har betalat ers�ttning f�r denna skatt till den som haft s�dan<br/>skattskyldighet: f�r den skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under f�rut-<br/>s�ttning att leverant�ren inte �r skattskyldig enligt denna lag f�r annat �n<br/>importen och den skattskyldige skulle ha haft avdragsr�tt om den skattskyl-<br/>dige sj�lv hade varit skattskyldig f�r importen,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. om den skattskyldige k�per en fastighet, hyresr�tt eller en bostadsr�tt till</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">en l�genhet och fastigheten eller l�genheten i s�ljarens byggnadsr�relse har<br/>tillf�rts tj�nster, vilkas tillf�rande utg�r skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 �,<br/>utan att fastigheten eller l�genheten d�refter har tagits i bruk av s�ljaren: f�r<br/>den utg�ende skatt som s�ljaren har redovisat eller ska redovisa f�r uttagen,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">5. om den skattskyldige i sin byggnadsr�relse tillf�rt en egen fastighet eller</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">en l�genhet som innehas med hyresr�tt eller bostadsr�tt tj�nster som utg�r<br/>skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 � och fastigheten eller l�genheten d�refter<br/>tas i bruk av den skattskyldige i en verksamhet som medf�r skattskyldighet<br/>eller r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 �: f�r<br/>den utg�ende skatt som fastighets�garen, hyresg�sten eller bostadsr�tts-<br/>havaren har redovisat eller ska redovisa f�r uttagen.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>8 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Med <i>investeringsvaror</i> avses:</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. maskiner, inventarier och liknande anl�ggningstillg�ngar vars v�rde</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">minskar, om den ing�ende skatten p� anskaffningskostnaden f�r tillg�ngen<br/>uppg�r till minst 50 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. fastigheter som varit f�rem�l f�r ny-, till- eller ombyggnad, om den ing�-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ende skatten p� kostnaden f�r denna �tg�rd uppg�r till minst 100 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. fastigheter och l�genheter som innehas med hyresr�tt eller bostadsr�tt,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">som tillf�rts varor och tj�nster genom skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 �,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">9 Senaste lydelse 2007:1376. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">10 Senaste lydelse 2007:1376.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">om avdrag f�r ing�ende skatt medgetts enligt 8 kap. 4 � f�rsta stycket 4 eller 5<br/>med minst 100 000 kronor, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">4. bostadsr�tt eller hyresr�tt till en l�genhet, om bostadsr�ttshavaren eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">hyresg�sten utf�rt eller l�tit utf�ra ny-, till- eller ombyggnad av l�genheten<br/>och om skatten p� kostnaden f�r denna �tg�rd uppg�r till minst 100 000 kro-<br/>nor.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Har under ett beskattnings�r avseende en viss fastighet b�de en �tg�rd som</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">avses i f�rsta stycket 2 f�retagits och ett avdrag enligt f�rsta stycket 3 gjorts<br/>eller mer �n en �tg�rd f�retagits eller ett avdrag gjorts ska vid till�mpning av<br/>beloppsgr�nsen �tg�rderna och avdragen l�ggas samman. Avdrag och �tg�r-<br/>der som avses i f�rsta stycket 3 och 4 ska p� motsvarande s�tt l�ggas samman<br/>med andra avdrag och �tg�rder som avser samma hyresr�tt eller bostadsr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Verksamhetstillbeh�r ska vid till�mpning av best�mmelserna i detta kapitel</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">anses som tillg�ngar som avses i f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">11</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">Vad som i 4 � f�rsta stycket 3, 4 och 5, 6 � fj�rde stycket, 7 � fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">stycket samt 12 och 13 �� s�gs om fastigheter g�ller �ven hyresr�tter och<br/>bostadsr�tter. R�ttighet och skyldighet att j�mka vid �verl�telse och �ndrad<br/>anv�ndning samt �vertagande av s�dan r�tt och skyldighet g�ller i dessa fall<br/>hyresg�st eller bostadsr�ttshavare.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">12</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">Avdrag f�r ing�ende skatt ska j�mkas endast n�r anv�ndningen av en</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">investeringsvara har f�r�ndrats eller �verl�telse skett inom viss tid (korrige-<br/>ringstiden).</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">Denna tid �r<br/>1. i fall som avses i 2 � f�rsta stycket 2 eller 4 tio �r, r�knat p� det s�tt som</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">anges i tredje och fj�rde styckena,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. i fall som avses i 2 � f�rsta stycket 3 tio �r fr�n det att avdrag gjorts</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 8 kap. 4 � f�rsta stycket 4 eller 5, och</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">3. f�r andra investeringsvaror fem �r fr�n tidpunkten f�r f�rv�rvet.<br/>I korrigeringstiden ska r�knas in det r�kenskaps�r under vilket ny-, till-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">eller ombyggnaden eller avdraget gjorts eller f�rv�rvet skett.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1 ska anses ha</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">skett det beskattnings�r under vilket fastigheten kunnat tas i bruk efter �tg�r-<br/>derna eller, vid bygg- eller anl�ggningsentreprenader, det beskattnings�r<br/>under vilket slutbesiktning eller n�gon annan j�mf�rlig �tg�rd vidtagits. Om<br/>fastigheten �verl�ts eller dess anv�ndning �ndras dessf�rinnan och avdrag f�r<br/>ing�ende skatt har medgetts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha skett<br/>det �r avdrag medgetts.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">13</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">En utl�ndsk beskattningsbar person har p� ans�kan r�tt till �terbetal-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ning av ing�ende skatt under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. den ing�ende skatten avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">oms�ttning i verksamhet utomlands, </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">11 Senaste lydelse 2007:1376.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">12 Senaste lydelse 2007:1376.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">13 Senaste lydelse 2013:368.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. oms�ttningen, i det fall den g�rs inom EU, �r skattepliktig eller medf�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">�terbetalningsr�tt motsvarande den som avses i 11 eller 12 � i det land d�r<br/>oms�ttningen g�rs, och </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. oms�ttningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medf�rt r�tt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">enligt 11 eller 12 � till �terbetalning om oms�ttningen gjorts h�r i landet.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">R�tt till �terbetalning f�religger �ven f�r ing�ende skatt som avser f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom landet f�r vilken f�rv�rvaren<br/>�r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 4 c om<br/>oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �terbetalningsr�tt enligt 11 eller<br/>12 �.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utl�ndska beskick-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">ningar i Sverige och karri�rkonsuler vid utl�ndska konsulat i Sverige har,<br/>under f�ruts�ttning att de inte �r svenska medborgare eller stadigvarande<br/>bosatta h�r i landet, p� ans�kan r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt som<br/>h�nf�r sig till f�rv�rv av</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. utrustning f�r hemmabruk avsedd f�r mottagning, inspelning eller upp-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">spelning av ljud eller bild,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. kameror, objektiv till kameror och annan utrustning f�r film- eller bild-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">�tergivning,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">3. vitvaror och hush�llsmaskiner,<br/>4. datorer och utrustning med liknande anv�ndning,<br/>5. m�bler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">flyglar,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">6. tillbeh�r eller utrustning till motorfordon eller till s�dana varor som</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">anges i 15,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">7. tj�nster p� s�dana varor som anges i 16 eller p� motorfordon,<br/>8. tj�nster p� en fastighet i samband med inmontering av s�dana varor som</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">anges i 3,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">9. s�dana br�nslen som avses i 6 � 6, och<br/>10. alkohol- och tobaksvaror.<br/>Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med s�te i Sve-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">rige och personal hos en s�dan organisation har p� ans�kan r�tt till �terbetal-<br/>ning av ing�ende skatt som h�nf�r sig till s�dana f�rv�rv som anges i f�rsta<br/>stycket, om Sverige har tr�ffat �verenskommelse med en annan stat eller med<br/>en mellanfolklig organisation om detta.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft73">14 Den som i en ekonomisk verksamhet oms�tter varor eller tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">inom landet har r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt f�r vilken denne sak-<br/>nar r�tt till avdrag enligt 8 kap. p� grund av att oms�ttningen �r undantagen<br/>fr�n skatteplikt enligt 3 kap. 19 � f�rsta stycket 2, 21 �, 21 a �, 22 �, 23 � 2, 4<br/>eller 7, 26 a �, 30 a �, 30 c �, 30 e �, 31 �, 31 a �, 32 � eller enligt 9 c kap.<br/>1 �.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">R�tt till �terbetalning f�religger ocks� f�r ing�ende skatt som h�nf�r sig till</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">s�dan oms�ttning av varor och tj�nster som avses i 3 kap. 9 � utom tredje<br/>stycket 2, 10 � eller 23 � 1 om </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. f�rv�rvaren �r en beskattningsbar person som i ett land utanf�r EU har</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">antingen s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle<br/>till vilket tj�nsten tillhandah�lls eller, om den beskattningsbara personen sak-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">14 Senaste lydelse 2013:368.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">nar s�dant s�te eller etableringsst�lle i det landet, den beskattningsbara perso-<br/>nen �r bosatt eller stadigvarande vistas d�r, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. f�rv�rvaren inte �r en beskattningsbar person och f�rv�rvaren �r bosatt</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">eller stadigvarande vistas i ett land utanf�r EU, eller </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. oms�ttningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">land utanf�r EU.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">R�tt till �terbetalning f�religger ocks� f�r ing�ende skatt avseende f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">och import som h�nf�r sig till oms�ttning i ett annat EU-land under f�ruts�tt-<br/>ning att </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �terbetalningsr�tt motsva-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">rande den som avses i denna paragraf eller 12 � i det land d�r oms�ttningen<br/>g�rs,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. oms�ttningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medf�rt r�tt</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">enligt denna paragraf eller 12 � till �terbetalning om oms�ttningen gjorts h�r i<br/>landet, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. r�tten till �terbetalning inte ska ut�vas genom en ans�kan med st�d av 1</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">eller 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>11 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft83">15 Den som �r en beskattningsbar person bara p� grund av tillf�llig</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">oms�ttning av nya transportmedel enligt 4 kap. 2 � har r�tt till �terbetalning<br/>av ing�ende skatt om oms�ttningen �r undantagen fr�n skatteplikt enligt<br/>3 kap. 30 a �. Denna �terbetalningsr�tt avser den merv�rdesskatt som s�ljaren<br/>betalat som en del av ers�ttningen f�r sitt f�rv�rv eller vid import eller vid ett<br/>unionsinternt f�rv�rv av transportmedlet. H�gre belopp �n som motsvarar den<br/>skatt s�ljaren skulle ha blivit skyldig att betala om s�ljaren hade varit skatt-<br/>skyldig f�r oms�ttningen kan dock inte �terbetalas.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">�terbetalning enligt f�rsta stycket kan medges f�rst sedan transportmedlet</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">har levererats.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>11 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft83">16</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft80">Andra �n utl�ndska beskattningsbara personer har r�tt till �terbetal-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">ning av ing�ende skatt som avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till<br/>oms�ttning inom landet f�r vilken f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap.<br/>2 � f�rsta stycket 4 a, 4 b, 4 d eller 4 e om oms�ttningen �r skattepliktig eller<br/>medf�r �terbetalningsr�tt enligt 11 eller 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft83">17</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft80">Om en beskattningsbar person som omfattas av 19 kap. 1 � utf�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">b�de transaktioner som medf�r och inte medf�r r�tt till avdrag av ing�ende<br/>skatt i EU-landet d�r denne �r etablerad, omfattar r�tten till �terbetalning<br/>enligt 10 kap. 1, 11 eller 12 � enbart s�dan skatt som h�nf�r sig till transaktio-<br/>nerna som medf�r avdragsr�tt i enlighet med till�mpningen av artikel 173 i<br/>r�dets direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>13 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft83">18</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som omfattas av 19 kap. 1, 22 eller 30 � har inte r�tt till �terbe-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">talning enligt detta kapitel f�r ett belopp som betecknats som merv�rdesskatt i<br/>en faktura eller liknande handling</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. utan att vara s�dan skatt enligt denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">15 Senaste lydelse 2011:283.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">16 Senaste lydelse 2013:368. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">17 Senaste lydelse 2013:368.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">18 Senaste lydelse 2013:368.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. om beloppet h�nf�r sig till en oms�ttning av varor som enligt 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">30 a � f�rsta eller andra stycket �r undantagen fr�n skatteplikt, eller</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. om beloppet h�nf�r sig till en oms�ttning utomlands enligt 5 kap. 3 a �</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">f�rsta stycket 3.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft93">19</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft90">Varje beskattningsbar person ska s�kerst�lla att faktura utf�rdas av den</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">beskattningsbara personen sj�lv eller i dennes namn och f�r dennes r�kning<br/>av k�paren eller en tredje person, f�r oms�ttning av varor eller tj�nster som<br/>g�rs till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte<br/>�r en beskattningsbar person.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Varje beskattningsbar person ska �ven s�kerst�lla att faktura utf�rdas vid</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">oms�ttning av</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90"> nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a � f�rsta stycket 3 till en privatper-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">son,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft97"> vara enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket 4 till en k�pare i Sverige, eller<br/> bygg- eller anl�ggningstj�nster till en privatperson och av varor som</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">oms�tts i samband med s�dant tillhandah�llande.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98"><b>�terbetalning till vissa beskattningsbara personer som �r etablerade i <br/>andra EU-l�nder</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><i>Ans�kan</i></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft93">20 En beskattningsbar person som �r etablerad i ett annat EU-land och</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">som vill f� �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 �<br/>ska ans�ka om detta hos Skatteverket, om denne under den �terbetalnings-<br/>period som avses i 6 �</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. varken haft s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">etableringsst�lle h�r fr�n vilket aff�rstransaktioner genomf�rts, eller, om ett<br/>s�te eller fast etableringsst�lle saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande<br/>vistats i Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft97">2. inte har omsatt varor eller tj�nster inom landet.<br/>Utan hinder av best�mmelserna i f�rsta stycket om oms�ttning i Sverige f�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">den beskattningsbara personen under �terbetalningsperioden inom landet ha<br/>omsatt</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. transporttj�nster eller st�dtj�nster till dessa som �r undantagna fr�n skat-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">teplikt enligt 3 kap. 21 � f�rsta stycket 4, 30 c � andra stycket, 30 e, 31, 31 a<br/>eller 32 � eller 9 c kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. varor eller tj�nster som k�paren �r skattskyldig f�r enligt 1 kap. 2 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. telekommunikationstj�nster, radio- och tv-s�ndningar och elektroniska</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">tj�nster om merv�rdesskatten f�r tillhandah�llandet av dessa tj�nster redovi-<br/>sats enligt best�mmelser som i ett annat EU-land motsvarar den s�rskilda ord-<br/>ningen i artiklarna 369a369k i direktiv 2006/112/EG.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">19 Senaste lydelse 2013:368.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">20 Senaste lydelse 2014:940.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">En ans�kan enligt f�rsta stycket ska g�ras genom den elektroniska portal</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">som inr�ttats f�r detta �ndam�l i det EU-land d�r den beskattningsbara perso-<br/>nen �r etablerad. Om den beskattningsbara personen �r eller ska vara registre-<br/>rad enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 4, 5 eller 6 skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244), ska ans�kan dock g�ras i enlighet med vad som f�reskrivs i 34<br/>och 35 ��.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft103">21</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft100">En ans�kan om �terbetalning ska senast den 30 september kalender�ret</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">efter �terbetalningsperioden ha kommit in till den beh�riga myndigheten i det<br/>EU-land d�r den beskattningsbara personen �r etablerad.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">En ans�kan ska anses ingiven till den beh�riga myndigheten endast om</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">s�kanden har l�mnat samtliga uppgifter som f�ljer av 2, 4 och 5 ��.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">22</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">En utl�ndsk beskattningsbar person som inte �r etablerad i n�got EU-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">land och som vill f� �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 13 �� ska<br/>ans�ka om detta hos Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">En utl�ndsk beskattningsbar person som inte �r etablerad i n�got EU-land</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">och som �r eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 4 eller 5<br/>skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska dock ans�ka om s�dan �terbetalning<br/>som avses i f�rsta stycket i enlighet med vad som f�reskrivs i 34 och 35 ��.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">23</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">Den som utan att omfattas av 1 � vill f� �terbetalning av ing�ende</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">skatt enligt 10 kap. 9 och 1113 �� ska ans�ka om detta hos Skatteverket<br/>enligt 35 �.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">F�rsta stycket g�ller �ven en utl�ndsk beskattningsbar person som ans�ker</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">om �terbetalning enligt 10 kap. 13 ��, om denne �r eller ska vara registrerad<br/>enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 4, 5 eller 6 skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244).</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Vad som f�reskrivs i 24 � om minsta belopp f�r en ans�kan om �terbetal-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">ning g�ller �ven f�r en ans�kan enligt andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">24</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">En ans�kan enligt 34 � om �terbetalning ska g�ras i den form som</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">f�reskrivs i 26 kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244) f�r deklaration av<br/>ing�ende skatt i en verksamhet som medf�r skattskyldighet. En ans�kan som<br/>avser �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 11 a � ska dock g�ras i en<br/>s�dan deklaration som avses i 26 kap. 7 � tredje stycket skattef�rfarande-<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">F�r den som ans�ker enligt 34 � g�ller vad som f�reskrivs i 13 kap. samt</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">vad som f�reskrivs om f�rfarandet i skattef�rfarandelagen.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>20 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft103">25</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft100">Vid �verklagande av beslut enligt denna lag g�ller 67 kap. skattef�rfa-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">randelagen (2011:1244), med undantag f�r �verklagande enligt andra, tredje<br/>eller fj�rde stycket av n�gon annan �n en s�dan beskattningsbar person som<br/>avses i 19 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">21 Senaste lydelse 2013:368.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">22 Senaste lydelse 2013:368.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">23 Senaste lydelse 2013:368.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">24 Senaste lydelse 2011:1253.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">25 Senaste lydelse 2013:368.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2015:888</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">26 b �, i �rende som r�r �terbetalning enligt 10 kap. 13 och 58 �� och om<br/>betalningsskyldighet och avr�kning enligt 19 kap. 28 � f�r �verklagas till F�r-<br/>valtningsr�tten i Falun.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 � och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">om �ndring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 � f�r �verklagas till den f�r-<br/>valtningsr�tt som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av grupphuvudman-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Beslut om avr�kning f�r �verklagas s�rskilt p� den grunden att avr�knings-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">beslutet i sig �r felaktigt men i �vrigt endast i samband med �verklagande av<br/>beslut om betalningsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Ett �verklagande enligt andra, tredje eller fj�rde stycket ska ha kommit in</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">inom tv� m�nader fr�n den dag klaganden fick del av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 � f�r �ven �verklagas av det allm�nna</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part �verklagar ett s�dant beslut<br/>f�rs det allm�nnas talan av Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft113">26</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft110">Vid ompr�vning av ett beslut om �terbetalning av ing�ende skatt till en</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">s�dan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 � eller 30 � andra stycket<br/>g�ller 66 kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244). Best�mmelserna i 66 kap.<br/>skattef�rfarandelagen g�ller �ven vid ompr�vning av ett beslut enligt 19 kap.<br/>33 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller inte ompr�vningsbeslut enligt 19 kap.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">17 och 18 ��.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft116">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. �ldre best�mmelser om j�mkning g�ller fortfarande f�r avdrag f�r ing�-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">ende skatt som gjorts f�re ikrafttr�dandet enligt den upph�vda 8 kap. 4 � f�r-<br/>sta stycket 5 och andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. Best�mmelserna i 4 kap. 2 �, 10 kap. 11 a � och 19 kap. 35 � i den nya</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">lydelsen till�mpas vid �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt p� grund av<br/>tillf�llig oms�ttning av nya transportmedel d� den oms�ttning som medf�r r�tt<br/>till �terbetalning �ger rum fr�n och med ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">5. Best�mmelsen i 10 kap. 7 � i den �ldre lydelsen till�mpas f�r f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">som gjorts f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">6. Best�mmelserna i 19 kap. 1 och 8 �� och 20 kap. 1 och 2 �� i den �ldre</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">lydelsen till�mpas f�r �terbetalningsperioder som p�b�rjas f�re ikrafttr�dan-<br/>det.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft116">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">26 Senaste lydelse 2014:940.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft120">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft120">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);

utf�rdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om merv�rdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 3 kap. 25 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast efter rubriken till 19 kap. och rubriken n�rmast

f�re 3 kap. 25 � ska utg�,

dels att 1 kap. 14 �, 2 a kap. 7 �, 3 kap. 2930 a ��, 8 kap. 4 �, 8 a kap. 2, 3

och 6 ��, 10 kap. 1, 7, 11, 11 a, 11 e, 13 a och 13 b ��, 11 kap. 1 �, 19 kap. 1,
8, 22, 34 och 35 ��, 20 kap. 1 och 2 �� och rubriken n�rmast f�re 19 kap. 1 �
ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 2 kap. 1 b �, 3 kap. 30 c � och

4 kap. 2 �, och en ny rubrik n�rmast f�re 19 kap. 1 � av f�ljande lydelse.

1 kap.

14 �

3

Med beskattnings�r f�rst�s beskattnings�r enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag h�nf�r sig till en verksamhet f�r vilken skattskyl-

dighet inte f�religger enligt inkomstskattelagen, f�rst�s med beskattnings�r

1. kalender�ret, eller
2. r�kenskaps�ret, om detta �r brutet och �verensst�mmer med vad som

anges i 3 kap. bokf�ringslagen (1999:1078).

I �renden om �terbetalning av ing�ende skatt till en s�dan beskattningsbar

person som avses i 19 kap. 1 � f�rsta och andra styckena f�rst�s med beskatt-
nings�r det kalender�r som ans�kan om �terbetalning g�ller.

Med beskattnings�r f�rst�s dock kalender�ret n�r det g�ller skatt enligt

denna lag som redovisas enligt

1. lagen (2011:1245) om s�rskilda ordningar f�r merv�rdesskatt f�r tele-

kommunikationstj�nster, radio- och tv-s�ndningar och elektroniska tj�nster,
eller

2. best�mmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a369

eller artiklarna 369a369k i direktiv 2006/112/EG.

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2014:940.

SFS 2015:888

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:888

2 kap.

1 b �

Som oms�ttning anses inte �verl�telse av tillg�ngar i en verksamhet,

som sker i samband med att verksamheten �verl�ts eller i samband med
fusion eller liknande f�rfarande.

F�rsta stycket g�ller under f�ruts�ttning att f�rv�rvaren skulle vara ber�tti-

gad till avdrag f�r eller �terbetalning av den skatt som annars skulle ha tagits
ut p� �verl�telsen.

2 a kap.

7 �

4

En vara ska anses f�rv�rvad enligt 2 � 3, om

 den som f�r �ver varan �r en beskattningsbar person som bedriver verk-

samhet i ett annat EU-land,

 �verf�ringen g�rs f�r dennes verksamhet, och
 �verf�ringen g�rs genom att varan transporteras fr�n det EU-landet till

Sverige av den beskattningsbara personen eller f�r dennes r�kning.

En vara ska inte anses f�rv�rvad enligt 2 � 3, om �verf�ringen
1. g�rs f�r oms�ttning p� fartyg, luftfartyg eller t�g under f�rd med

avg�ngsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

2. utg�r ett led i oms�ttningen av en tj�nst som utf�rs �t den som f�r �ver

varan och tj�nsten avser arbete p� eller v�rdering av varan i Sverige, om
transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller v�rde-
ringen utf�rts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-
land som varan ursprungligen �verf�rts fr�n,

3. g�rs f�r att den �verf�rda varan ska anv�ndas f�r oms�ttningen av tj�ns-

ter i Sverige och varan d�rf�r ska anv�ndas tillf�lligt h�r i landet,

4. g�rs f�r att den �verf�rda varan tillf�lligt, h�gst tv� �r, ska anv�ndas i

Sverige, under f�ruts�ttning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
h�r i landet enligt vad som g�ller f�r tempor�r import fr�n ett icke medlems-
land,

5. g�rs f�r s�dan oms�ttning som anges i 5 kap. 3 a �, 3 kap. 30 a � eller

30 c �,

6. g�rs f�r s�dan oms�ttning som anges i 5 kap. 2 � f�rsta stycket 2 eller 4,

eller

7. g�rs f�r s�dan oms�ttning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d �.
N�r n�gon av de f�ruts�ttningar som anges i andra stycket inte l�ngre f�re-

ligger, ska varorna anses ha �verf�rts enligt reglerna i f�rsta stycket.

3 kap.

29 �

5

Fr�n skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tj�nster f�r

eget behov. Fr�n skatteplikt undantas �ven statens uttag av tj�nster som avses
i 2 kap. 8 �.

Undantaget omfattar inte statens eller en kommuns uttag av tj�nster n�r det

g�ller arbeten p� stadigvarande bostad i s�dana fall som avses i 2 kap. 8 �.
Undantaget g�ller dock f�r kommunernas uttag av tj�nster i fr�ga om s�dana
boendeformer som avses i 4 � lagen (2005:807) om ers�ttning f�r viss mer-

4 Senaste lydelse 2013:368.

5 Senaste lydelse 2012:386.

background image

3

SFS 2015:888

v�rdesskatt f�r kommuner, landsting, kommunalf�rbund och samordningsf�r-
bund.

30 �

6

Fr�n skatteplikt undantas s�dan import som medf�r frihet fr�n skatt

enligt lagen (1994:1551) om frihet fr�n skatt vid import, m.m.

Fr�n skatteplikt undantas �ven import av en vara som efter importen ska

oms�ttas till ett annat EU-land enligt

1. 30 a � f�rsta stycket 2 eller 3 eller 30 c �, eller
2. 30 a � f�rsta stycket 1 eller andra stycket, om import�ren
a) har angivit sitt registreringsnummer till merv�rdesskatt i Sverige,
b) har angivit sitt registreringsnummer till merv�rdesskatt i det EU-land dit

varan �verf�rs eller det registreringsnummer till merv�rdesskatt som k�paren
av varan har i ett annat EU-land �n Sverige, och

c) har, innan varan �verg�r till fri oms�ttning, inkommit till Tullverket med

bevisning om att varan �r avsedd att transporteras eller s�ndas till ett annat
EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt

d� skattskyldighet skulle ha intr�tt enligt 1 kap. 5 � om importen hade varit
skattepliktig.

Andra stycket 2 c g�ller endast om Tullverket beg�r s�dan bevisning.
Fr�n skatteplikt undantas �ven import av
1. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasn�t som �r

anslutet till ett s�dant system, eller

b) f�rs �ver fr�n ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem

eller till ett r�rledningsn�t uppstr�ms,

2. el, eller
3. v�rme eller kyla genom ett n�t f�r v�rme eller kyla.

30 a �

7

Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av varor som transporteras av

s�ljaren eller k�paren eller f�r n�gonderas r�kning fr�n Sverige till ett annat
EU-land, om

1. k�paren �r en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte �r

en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,

2. varorna �r punktskattepliktiga och f�rv�rvaren inte �r en privatperson,

eller

3. varorna �r nya transportmedel.
Fr�n skatteplikt undantas en s�dan �verf�ring av en vara som avses i 2 kap.

1 � andra stycket om f�rh�llandena �r s�dana som anges i f�rsta stycket 13 i
den h�r paragrafen.

Om k�paren antingen �r en juridisk person som inte �r en beskattningsbar

person eller en beskattningsbar person som saknar r�tt till avdrag eller �terbe-
talning motsvarande den i 10 kap. 14 a eller 10 kap. 913 ��, g�ller undan-
taget i f�rsta stycket 1 enbart om

1. det sammanlagda beloppet f�r k�parens unionsinterna f�rv�rv i det EU-

land som f�rv�rvet �ger rum i under kalender�ret eller det n�rmast f�reg�ende
kalender�ret �verstiger det belopp som landet har fastst�llt enligt artikel 3.2 i
r�dets direktiv 2006/112/EG, eller

6 Senaste lydelse 2011:283.

7 Senaste lydelse 2011:283.

background image

4

SFS 2015:888

2. k�paren har utnyttjat en m�jlighet att bli skattskyldig f�r sina f�rv�rv i

det EU-land som avses i 1.

Detsamma g�ller om k�paren �r en beskattningsbar person vars f�rv�rv

avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av scha-
blonbeskattning enligt best�mmelserna i avdelning XII kapitel 2 i r�dets
direktiv 2006/112/EG.

30 c �

Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av varor som transporteras av

s�ljaren eller k�paren eller f�r n�gonderas r�kning fr�n Sverige till ett annat
EU-land, om

1. k�paren �r en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en

medlem av den diplomatiska personalen vid en s�dan beskickning eller ett
s�dant konsulat,

2. k�paren �r ett i ett annat EU-land bel�get kontor eller anl�ggning som

tillh�r

 Europeiska unionen,
 Europeiska atomenergigemenskapen,
 Europeiska centralbanken,
 Europeiska investeringsbanken, eller
 ett organ som har inr�ttats av unionen eller atomenergigemenskapen och

f�r vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privile-
gier g�ller, eller

3. k�paren �r
a) ett i ett annat EU-land bel�get kontor eller anl�ggning som tillh�r en

annan internationell organisation �n som anges i 2,

b) en medlemsstats ombud vid en s�dan organisation,
c) en person med tj�nst hos en s�dan organisation, eller
d) en person med uppdrag hos en s�dan organisation.
Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av tj�nster som tillhandah�lls
1. ett i ett annat EU-land bel�get kontor eller anl�ggning som avses i
a) f�rsta stycket 2, eller
b) f�rsta stycket 3, eller
2. en person som i en s�dan organisation som avses i f�rsta stycket 3
a) �r en medlemsstats ombud,
b) har en tj�nst, eller
c) har uppdrag.
En oms�ttning �r undantagen fr�n skatteplikt enligt f�rsta eller andra

stycket endast i den omfattning som frihet fr�n merv�rdesskatt medges en
motsvarande oms�ttning i det EU-land som f�ljer av samma best�mmelser
och f�rv�rvet g�rs av en s�dan k�pare som anges i dem.

En oms�ttning �r undantagen fr�n skatteplikt enligt f�rsta stycket 2 och

andra stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att kon-
kurrensen snedvrids.

4 kap.

2 �

8

Med beskattningsbar person avses �ven den som tillf�lligtvis oms�tter

nya transportmedel som transporteras av s�ljaren eller k�paren eller f�r
n�gonderas r�kning fr�n Sverige till ett annat EU-land.

8 Tidigare 2 � upph�vd genom 2013:368.

background image

5

SFS 2015:888

8 kap.

4 �

9

Den som bedriver en verksamhet som medf�r skattskyldighet f�r ocks�

g�ra avdrag

1. om den skattskyldige fr�n n�gon annan skattskyldig eller n�gon som har

r�tt till �terbetalning enligt 10 kap. 9 eller 1113 �� har �vertagit verksam-
heten eller en del av den: f�r den ing�ende skatt som h�nf�r sig till den tidi-
gare �garens f�rv�rv f�r verksamheten, om den tidigare �garen inte har gjort
avdrag f�r eller f�tt �terbetalning av den ing�ende skatten men skulle ha varit
ber�ttigad till s�dant avdrag eller s�dan �terbetalning om den tidigare �garen
hade fortsatt att driva verksamheten,

2. om den skattskyldige �r del�gare i en samf�llighet f�r vattenreglering,

v�gh�llning eller liknande �ndam�l och den fastighet som ing�r i samf�llig-
heten anv�nds i den verksamhet som medf�r skattskyldighet: f�r den ing�-
ende skatt som h�nf�r sig till samf�llighetens f�rv�rv, dock endast till den del
som svarar mot den skattskyldiges andel i samf�lligheten,

3. om den skattskyldige f�tt en vara levererad till sig och d� har betalat

skatt vid importen av varan utan att vara skattskyldig f�r importen eller om
den skattskyldige har betalat ers�ttning f�r denna skatt till den som haft s�dan
skattskyldighet: f�r den skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under f�rut-
s�ttning att leverant�ren inte �r skattskyldig enligt denna lag f�r annat �n
importen och den skattskyldige skulle ha haft avdragsr�tt om den skattskyl-
dige sj�lv hade varit skattskyldig f�r importen,

4. om den skattskyldige k�per en fastighet, hyresr�tt eller en bostadsr�tt till

en l�genhet och fastigheten eller l�genheten i s�ljarens byggnadsr�relse har
tillf�rts tj�nster, vilkas tillf�rande utg�r skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 �,
utan att fastigheten eller l�genheten d�refter har tagits i bruk av s�ljaren: f�r
den utg�ende skatt som s�ljaren har redovisat eller ska redovisa f�r uttagen,
eller

5. om den skattskyldige i sin byggnadsr�relse tillf�rt en egen fastighet eller

en l�genhet som innehas med hyresr�tt eller bostadsr�tt tj�nster som utg�r
skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 � och fastigheten eller l�genheten d�refter
tas i bruk av den skattskyldige i en verksamhet som medf�r skattskyldighet
eller r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 �: f�r
den utg�ende skatt som fastighets�garen, hyresg�sten eller bostadsr�tts-
havaren har redovisat eller ska redovisa f�r uttagen.

8 a kap.

2 �

10

Med investeringsvaror avses:

1. maskiner, inventarier och liknande anl�ggningstillg�ngar vars v�rde

minskar, om den ing�ende skatten p� anskaffningskostnaden f�r tillg�ngen
uppg�r till minst 50 000 kronor,

2. fastigheter som varit f�rem�l f�r ny-, till- eller ombyggnad, om den ing�-

ende skatten p� kostnaden f�r denna �tg�rd uppg�r till minst 100 000 kronor,

3. fastigheter och l�genheter som innehas med hyresr�tt eller bostadsr�tt,

som tillf�rts varor och tj�nster genom skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 �,

9 Senaste lydelse 2007:1376. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

6

SFS 2015:888

om avdrag f�r ing�ende skatt medgetts enligt 8 kap. 4 � f�rsta stycket 4 eller 5
med minst 100 000 kronor, och

4. bostadsr�tt eller hyresr�tt till en l�genhet, om bostadsr�ttshavaren eller

hyresg�sten utf�rt eller l�tit utf�ra ny-, till- eller ombyggnad av l�genheten
och om skatten p� kostnaden f�r denna �tg�rd uppg�r till minst 100 000 kro-
nor.

Har under ett beskattnings�r avseende en viss fastighet b�de en �tg�rd som

avses i f�rsta stycket 2 f�retagits och ett avdrag enligt f�rsta stycket 3 gjorts
eller mer �n en �tg�rd f�retagits eller ett avdrag gjorts ska vid till�mpning av
beloppsgr�nsen �tg�rderna och avdragen l�ggas samman. Avdrag och �tg�r-
der som avses i f�rsta stycket 3 och 4 ska p� motsvarande s�tt l�ggas samman
med andra avdrag och �tg�rder som avser samma hyresr�tt eller bostadsr�tt.

Verksamhetstillbeh�r ska vid till�mpning av best�mmelserna i detta kapitel

anses som tillg�ngar som avses i f�rsta stycket 1.

3 �

11

Vad som i 4 � f�rsta stycket 3, 4 och 5, 6 � fj�rde stycket, 7 � fj�rde

stycket samt 12 och 13 �� s�gs om fastigheter g�ller �ven hyresr�tter och
bostadsr�tter. R�ttighet och skyldighet att j�mka vid �verl�telse och �ndrad
anv�ndning samt �vertagande av s�dan r�tt och skyldighet g�ller i dessa fall
hyresg�st eller bostadsr�ttshavare.

6 �

12

Avdrag f�r ing�ende skatt ska j�mkas endast n�r anv�ndningen av en

investeringsvara har f�r�ndrats eller �verl�telse skett inom viss tid (korrige-
ringstiden).

Denna tid �r
1. i fall som avses i 2 � f�rsta stycket 2 eller 4 tio �r, r�knat p� det s�tt som

anges i tredje och fj�rde styckena,

2. i fall som avses i 2 � f�rsta stycket 3 tio �r fr�n det att avdrag gjorts

enligt 8 kap. 4 � f�rsta stycket 4 eller 5, och

3. f�r andra investeringsvaror fem �r fr�n tidpunkten f�r f�rv�rvet.
I korrigeringstiden ska r�knas in det r�kenskaps�r under vilket ny-, till-

eller ombyggnaden eller avdraget gjorts eller f�rv�rvet skett.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1 ska anses ha

skett det beskattnings�r under vilket fastigheten kunnat tas i bruk efter �tg�r-
derna eller, vid bygg- eller anl�ggningsentreprenader, det beskattnings�r
under vilket slutbesiktning eller n�gon annan j�mf�rlig �tg�rd vidtagits. Om
fastigheten �verl�ts eller dess anv�ndning �ndras dessf�rinnan och avdrag f�r
ing�ende skatt har medgetts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha skett
det �r avdrag medgetts.

10 kap.

1 �

13

En utl�ndsk beskattningsbar person har p� ans�kan r�tt till �terbetal-

ning av ing�ende skatt under f�ruts�ttning att

1. den ing�ende skatten avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till

oms�ttning i verksamhet utomlands,

11 Senaste lydelse 2007:1376.

12 Senaste lydelse 2007:1376.

13 Senaste lydelse 2013:368.

background image

7

SFS 2015:888

2. oms�ttningen, i det fall den g�rs inom EU, �r skattepliktig eller medf�r

�terbetalningsr�tt motsvarande den som avses i 11 eller 12 � i det land d�r
oms�ttningen g�rs, och

3. oms�ttningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medf�rt r�tt

enligt 11 eller 12 � till �terbetalning om oms�ttningen gjorts h�r i landet.

R�tt till �terbetalning f�religger �ven f�r ing�ende skatt som avser f�rv�rv

eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom landet f�r vilken f�rv�rvaren
�r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 4 c om
oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �terbetalningsr�tt enligt 11 eller
12 �.

7 �

Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utl�ndska beskick-

ningar i Sverige och karri�rkonsuler vid utl�ndska konsulat i Sverige har,
under f�ruts�ttning att de inte �r svenska medborgare eller stadigvarande
bosatta h�r i landet, p� ans�kan r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt som
h�nf�r sig till f�rv�rv av

1. utrustning f�r hemmabruk avsedd f�r mottagning, inspelning eller upp-

spelning av ljud eller bild,

2. kameror, objektiv till kameror och annan utrustning f�r film- eller bild-

�tergivning,

3. vitvaror och hush�llsmaskiner,
4. datorer och utrustning med liknande anv�ndning,
5. m�bler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och

flyglar,

6. tillbeh�r eller utrustning till motorfordon eller till s�dana varor som

anges i 15,

7. tj�nster p� s�dana varor som anges i 16 eller p� motorfordon,
8. tj�nster p� en fastighet i samband med inmontering av s�dana varor som

anges i 3,

9. s�dana br�nslen som avses i 6 � 6, och
10. alkohol- och tobaksvaror.
Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med s�te i Sve-

rige och personal hos en s�dan organisation har p� ans�kan r�tt till �terbetal-
ning av ing�ende skatt som h�nf�r sig till s�dana f�rv�rv som anges i f�rsta
stycket, om Sverige har tr�ffat �verenskommelse med en annan stat eller med
en mellanfolklig organisation om detta.

11 �

14 Den som i en ekonomisk verksamhet oms�tter varor eller tj�nster

inom landet har r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt f�r vilken denne sak-
nar r�tt till avdrag enligt 8 kap. p� grund av att oms�ttningen �r undantagen
fr�n skatteplikt enligt 3 kap. 19 � f�rsta stycket 2, 21 �, 21 a �, 22 �, 23 � 2, 4
eller 7, 26 a �, 30 a �, 30 c �, 30 e �, 31 �, 31 a �, 32 � eller enligt 9 c kap.
1 �.

R�tt till �terbetalning f�religger ocks� f�r ing�ende skatt som h�nf�r sig till

s�dan oms�ttning av varor och tj�nster som avses i 3 kap. 9 � utom tredje
stycket 2, 10 � eller 23 � 1 om

1. f�rv�rvaren �r en beskattningsbar person som i ett land utanf�r EU har

antingen s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle
till vilket tj�nsten tillhandah�lls eller, om den beskattningsbara personen sak-

14 Senaste lydelse 2013:368.

background image

8

SFS 2015:888

nar s�dant s�te eller etableringsst�lle i det landet, den beskattningsbara perso-
nen �r bosatt eller stadigvarande vistas d�r,

2. f�rv�rvaren inte �r en beskattningsbar person och f�rv�rvaren �r bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanf�r EU, eller

3. oms�ttningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanf�r EU.

R�tt till �terbetalning f�religger ocks� f�r ing�ende skatt avseende f�rv�rv

och import som h�nf�r sig till oms�ttning i ett annat EU-land under f�ruts�tt-
ning att

1. oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �terbetalningsr�tt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 � i det land d�r oms�ttningen
g�rs,

2. oms�ttningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medf�rt r�tt

enligt denna paragraf eller 12 � till �terbetalning om oms�ttningen gjorts h�r i
landet, och

3. r�tten till �terbetalning inte ska ut�vas genom en ans�kan med st�d av 1

eller 2 �.

11 a �

15 Den som �r en beskattningsbar person bara p� grund av tillf�llig

oms�ttning av nya transportmedel enligt 4 kap. 2 � har r�tt till �terbetalning
av ing�ende skatt om oms�ttningen �r undantagen fr�n skatteplikt enligt
3 kap. 30 a �. Denna �terbetalningsr�tt avser den merv�rdesskatt som s�ljaren
betalat som en del av ers�ttningen f�r sitt f�rv�rv eller vid import eller vid ett
unionsinternt f�rv�rv av transportmedlet. H�gre belopp �n som motsvarar den
skatt s�ljaren skulle ha blivit skyldig att betala om s�ljaren hade varit skatt-
skyldig f�r oms�ttningen kan dock inte �terbetalas.

�terbetalning enligt f�rsta stycket kan medges f�rst sedan transportmedlet

har levererats.

11 e �

16

Andra �n utl�ndska beskattningsbara personer har r�tt till �terbetal-

ning av ing�ende skatt som avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till
oms�ttning inom landet f�r vilken f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap.
2 � f�rsta stycket 4 a, 4 b, 4 d eller 4 e om oms�ttningen �r skattepliktig eller
medf�r �terbetalningsr�tt enligt 11 eller 12 �.

13 a �

17

Om en beskattningsbar person som omfattas av 19 kap. 1 � utf�r

b�de transaktioner som medf�r och inte medf�r r�tt till avdrag av ing�ende
skatt i EU-landet d�r denne �r etablerad, omfattar r�tten till �terbetalning
enligt 10 kap. 1, 11 eller 12 � enbart s�dan skatt som h�nf�r sig till transaktio-
nerna som medf�r avdragsr�tt i enlighet med till�mpningen av artikel 173 i
r�dets direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.

13 b �

18

Den som omfattas av 19 kap. 1, 22 eller 30 � har inte r�tt till �terbe-

talning enligt detta kapitel f�r ett belopp som betecknats som merv�rdesskatt i
en faktura eller liknande handling

1. utan att vara s�dan skatt enligt denna lag,

15 Senaste lydelse 2011:283.

16 Senaste lydelse 2013:368.

17 Senaste lydelse 2013:368.

18 Senaste lydelse 2013:368.

background image

9

SFS 2015:888

2. om beloppet h�nf�r sig till en oms�ttning av varor som enligt 3 kap.

30 a � f�rsta eller andra stycket �r undantagen fr�n skatteplikt, eller

3. om beloppet h�nf�r sig till en oms�ttning utomlands enligt 5 kap. 3 a �

f�rsta stycket 3.

11 kap.

1 �

19

Varje beskattningsbar person ska s�kerst�lla att faktura utf�rdas av den

beskattningsbara personen sj�lv eller i dennes namn och f�r dennes r�kning
av k�paren eller en tredje person, f�r oms�ttning av varor eller tj�nster som
g�rs till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte
�r en beskattningsbar person.

Varje beskattningsbar person ska �ven s�kerst�lla att faktura utf�rdas vid

oms�ttning av

 nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a � f�rsta stycket 3 till en privatper-

son,

 vara enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket 4 till en k�pare i Sverige, eller
 bygg- eller anl�ggningstj�nster till en privatperson och av varor som

oms�tts i samband med s�dant tillhandah�llande.

19 kap.

�terbetalning till vissa beskattningsbara personer som �r etablerade i
andra EU-l�nder

Ans�kan

1 �

20 En beskattningsbar person som �r etablerad i ett annat EU-land och

som vill f� �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 �
ska ans�ka om detta hos Skatteverket, om denne under den �terbetalnings-
period som avses i 6 �

1. varken haft s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast

etableringsst�lle h�r fr�n vilket aff�rstransaktioner genomf�rts, eller, om ett
s�te eller fast etableringsst�lle saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande
vistats i Sverige, och

2. inte har omsatt varor eller tj�nster inom landet.
Utan hinder av best�mmelserna i f�rsta stycket om oms�ttning i Sverige f�r

den beskattningsbara personen under �terbetalningsperioden inom landet ha
omsatt

1. transporttj�nster eller st�dtj�nster till dessa som �r undantagna fr�n skat-

teplikt enligt 3 kap. 21 � f�rsta stycket 4, 30 c � andra stycket, 30 e, 31, 31 a
eller 32 � eller 9 c kap. 1 �,

2. varor eller tj�nster som k�paren �r skattskyldig f�r enligt 1 kap. 2 � f�r-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3. telekommunikationstj�nster, radio- och tv-s�ndningar och elektroniska

tj�nster om merv�rdesskatten f�r tillhandah�llandet av dessa tj�nster redovi-
sats enligt best�mmelser som i ett annat EU-land motsvarar den s�rskilda ord-
ningen i artiklarna 369a369k i direktiv 2006/112/EG.

19 Senaste lydelse 2013:368.

20 Senaste lydelse 2014:940.

background image

10

SFS 2015:888

En ans�kan enligt f�rsta stycket ska g�ras genom den elektroniska portal

som inr�ttats f�r detta �ndam�l i det EU-land d�r den beskattningsbara perso-
nen �r etablerad. Om den beskattningsbara personen �r eller ska vara registre-
rad enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 4, 5 eller 6 skattef�rfarandelagen
(2011:1244), ska ans�kan dock g�ras i enlighet med vad som f�reskrivs i 34
och 35 ��.

8 �

21

En ans�kan om �terbetalning ska senast den 30 september kalender�ret

efter �terbetalningsperioden ha kommit in till den beh�riga myndigheten i det
EU-land d�r den beskattningsbara personen �r etablerad.

En ans�kan ska anses ingiven till den beh�riga myndigheten endast om

s�kanden har l�mnat samtliga uppgifter som f�ljer av 2, 4 och 5 ��.

22 �

22

En utl�ndsk beskattningsbar person som inte �r etablerad i n�got EU-

land och som vill f� �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 13 �� ska
ans�ka om detta hos Skatteverket.

En utl�ndsk beskattningsbar person som inte �r etablerad i n�got EU-land

och som �r eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 4 eller 5
skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska dock ans�ka om s�dan �terbetalning
som avses i f�rsta stycket i enlighet med vad som f�reskrivs i 34 och 35 ��.

34 �

23

Den som utan att omfattas av 1 � vill f� �terbetalning av ing�ende

skatt enligt 10 kap. 9 och 1113 �� ska ans�ka om detta hos Skatteverket
enligt 35 �.

F�rsta stycket g�ller �ven en utl�ndsk beskattningsbar person som ans�ker

om �terbetalning enligt 10 kap. 13 ��, om denne �r eller ska vara registrerad
enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 4, 5 eller 6 skattef�rfarandelagen
(2011:1244).

Vad som f�reskrivs i 24 � om minsta belopp f�r en ans�kan om �terbetal-

ning g�ller �ven f�r en ans�kan enligt andra stycket.

35 �

24

En ans�kan enligt 34 � om �terbetalning ska g�ras i den form som

f�reskrivs i 26 kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244) f�r deklaration av
ing�ende skatt i en verksamhet som medf�r skattskyldighet. En ans�kan som
avser �terbetalning av ing�ende skatt enligt 10 kap. 11 a � ska dock g�ras i en
s�dan deklaration som avses i 26 kap. 7 � tredje stycket skattef�rfarande-
lagen.

F�r den som ans�ker enligt 34 � g�ller vad som f�reskrivs i 13 kap. samt

vad som f�reskrivs om f�rfarandet i skattef�rfarandelagen.

20 kap.

1 �

25

Vid �verklagande av beslut enligt denna lag g�ller 67 kap. skattef�rfa-

randelagen (2011:1244), med undantag f�r �verklagande enligt andra, tredje
eller fj�rde stycket av n�gon annan �n en s�dan beskattningsbar person som
avses i 19 kap. 1 �.

21 Senaste lydelse 2013:368.

22 Senaste lydelse 2013:368.

23 Senaste lydelse 2013:368.

24 Senaste lydelse 2011:1253.

25 Senaste lydelse 2013:368.

background image

11

SFS 2015:888

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b �, i �rende som r�r �terbetalning enligt 10 kap. 13 och 58 �� och om
betalningsskyldighet och avr�kning enligt 19 kap. 28 � f�r �verklagas till F�r-
valtningsr�tten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 � och

om �ndring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 � f�r �verklagas till den f�r-
valtningsr�tt som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av grupphuvudman-
nen.

Beslut om avr�kning f�r �verklagas s�rskilt p� den grunden att avr�knings-

beslutet i sig �r felaktigt men i �vrigt endast i samband med �verklagande av
beslut om betalningsskyldighet.

Ett �verklagande enligt andra, tredje eller fj�rde stycket ska ha kommit in

inom tv� m�nader fr�n den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 � f�r �ven �verklagas av det allm�nna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part �verklagar ett s�dant beslut
f�rs det allm�nnas talan av Skatteverket.

2 �

26

Vid ompr�vning av ett beslut om �terbetalning av ing�ende skatt till en

s�dan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 � eller 30 � andra stycket
g�ller 66 kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244). Best�mmelserna i 66 kap.
skattef�rfarandelagen g�ller �ven vid ompr�vning av ett beslut enligt 19 kap.
33 � f�rsta stycket.

Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller inte ompr�vningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 ��.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

3. �ldre best�mmelser om j�mkning g�ller fortfarande f�r avdrag f�r ing�-

ende skatt som gjorts f�re ikrafttr�dandet enligt den upph�vda 8 kap. 4 � f�r-
sta stycket 5 och andra stycket.

4. Best�mmelserna i 4 kap. 2 �, 10 kap. 11 a � och 19 kap. 35 � i den nya

lydelsen till�mpas vid �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt p� grund av
tillf�llig oms�ttning av nya transportmedel d� den oms�ttning som medf�r r�tt
till �terbetalning �ger rum fr�n och med ikrafttr�dandet.

5. Best�mmelsen i 10 kap. 7 � i den �ldre lydelsen till�mpas f�r f�rv�rv

som gjorts f�re ikrafttr�dandet.

6. Best�mmelserna i 19 kap. 1 och 8 �� och 20 kap. 1 och 2 �� i den �ldre

lydelsen till�mpas f�r �terbetalningsperioder som p�b�rjas f�re ikrafttr�dan-
det.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

26 Senaste lydelse 2014:940.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;