SFS 2015:911 Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.