SFS 2015:927 Lag om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.