SFS 2015:968 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

150968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.