SFS 2016:3 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

160003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.