SFS 2016:22 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

160022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.