SFS 2016:1068 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

161068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.