SFS 2016:1120 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MCACKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MCACKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:MCACKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MCACKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MCACKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MCACKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MCACKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 17 b � och 67 kap. 6 � in-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">komstskattelagen (1999:1229)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�n av omst�llningsst�d enligt 12 kap. 3 � och 13 kap. 3 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter ska inte tas upp.</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>67 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Med arbetsinkomster avses vid till�mpningen av detta kapitel s�dana</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inkomster som anges i 59 kap. 812 ��, 13 � 10, 12 och 13, 14 � f�rsta<br/>stycket 13 och 5 samt 1519 och 27 �� socialf�rs�kringsbalken med undan-<br/>tag f�r s�dana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 �� samma<br/>balk. Som arbetsinkomst avses �ven inkomst fr�n sj�lvst�ndig n�ringsverk-<br/>samhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte ov�sentlig omfatt-<br/>ning har arbetat i verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ekonomiskt omst�llningsst�d och inkomstgaranti enligt lagen (2016:1108)</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om ers�ttning till riksdagens ledam�ter ska inte anses som arbetsinkomst.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Vid ber�kningen av skattereduktion ska arbetsinkomsterna utg�ras av <br/>- �verskott i inkomstslaget tj�nst, och <br/>- �verskott i inkomstslaget n�ringsverksamhet minskat med sjukpenning</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller annan ers�ttning som anges i 15 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsinkomsterna ska minskas med allm�nna avdrag enligt 62 kap. och</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sj�inkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas ned�t till helt hundratal<br/>kronor.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017. <br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen p� beskattnings�r som b�rjar efter den</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2008:803.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2013:766.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2013:766.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1120</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1120</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Niklas Ekstrand<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 17 b � och 67 kap. 6 � in-

komstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.

17 b �

3

F�rm�n av omst�llningsst�d enligt 12 kap. 3 � och 13 kap. 3 � lagen

(2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter ska inte tas upp.

67 kap.

6 �

4

Med arbetsinkomster avses vid till�mpningen av detta kapitel s�dana

inkomster som anges i 59 kap. 812 ��, 13 � 10, 12 och 13, 14 � f�rsta
stycket 13 och 5 samt 1519 och 27 �� socialf�rs�kringsbalken med undan-
tag f�r s�dana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 �� samma
balk. Som arbetsinkomst avses �ven inkomst fr�n sj�lvst�ndig n�ringsverk-
samhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte ov�sentlig omfatt-
ning har arbetat i verksamheten.

Ekonomiskt omst�llningsst�d och inkomstgaranti enligt lagen (2016:1108)

om ers�ttning till riksdagens ledam�ter ska inte anses som arbetsinkomst.

Vid ber�kningen av skattereduktion ska arbetsinkomsterna utg�ras av
- �verskott i inkomstslaget tj�nst, och
- �verskott i inkomstslaget n�ringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ers�ttning som anges i 15 kap. 8 �.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allm�nna avdrag enligt 62 kap. och

sj�inkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas ned�t till helt hundratal
kronor.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen p� beskattnings�r som b�rjar efter den

31 december 2016.

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2013:766.

4 Senaste lydelse 2013:766.

SFS 2016:1120

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1120

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

;