SFS 2016:658 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

160658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.