SFS 2016:677 Lag om ändring i brottsbalken

160677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.