SFS 2016:744 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

160744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MPJOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MPJOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:MPJOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MPJOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MPJOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MPJOFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�gskolelagen (1992:1434);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 4, 7 och 8 �� h�gskolelagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1992:1434) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2 Regeringen utser ordf�randen i en h�gskolas styrelse. Rektor ska ing� i</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">styrelsen. L�rare och studenter vid h�gskolan har r�tt att utse ledam�ter i sty-<br/>relsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med<br/>st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om antalet s�dana<br/>ledam�ter och om hur de ska utses. Regeringen utser �vriga ledam�ter i sty-<br/>relsen.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�retr�dare f�r de anst�llda har n�rvaro- och yttrander�tt vid styrelsens</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sammantr�den.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3 Studenterna har r�tt att vara representerade n�r beslut fattas eller bered-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning sker som har betydelse f�r utbildningen eller studenternas situation.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d av<br/>8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om antalet s�dana represen-<br/>tanter och om hur de ska utses.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4 I f�reskrifter om hur studenterna utser ledam�ter i styrelsen eller repre-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sentanter enligt 7 �, f�r regeringen �verl�mna �t enskilda individer eller �t<br/>sammanslutningar att utse ledam�terna eller representanterna.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2016.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">HELENE HELLMARK KNUTSSON</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:141.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:701.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2010:701.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:744</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�gskolelagen (1992:1434);

utf�rdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 4, 7 och 8 �� h�gskolelagen

(1992:1434) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

4 �

2 Regeringen utser ordf�randen i en h�gskolas styrelse. Rektor ska ing� i

styrelsen. L�rare och studenter vid h�gskolan har r�tt att utse ledam�ter i sty-
relsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med
st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om antalet s�dana
ledam�ter och om hur de ska utses. Regeringen utser �vriga ledam�ter i sty-
relsen.

F�retr�dare f�r de anst�llda har n�rvaro- och yttrander�tt vid styrelsens

sammantr�den.

7 �

3 Studenterna har r�tt att vara representerade n�r beslut fattas eller bered-

ning sker som har betydelse f�r utbildningen eller studenternas situation.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d av
8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om antalet s�dana represen-
tanter och om hur de ska utses.

8 �

4 I f�reskrifter om hur studenterna utser ledam�ter i styrelsen eller repre-

sentanter enligt 7 �, f�r regeringen �verl�mna �t enskilda individer eller �t
sammanslutningar att utse ledam�terna eller representanterna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2016.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266.

2 Senaste lydelse 2007:141.

3 Senaste lydelse 2010:701.

4 Senaste lydelse 2010:701.

SFS 2016:744

Utkom fr�n trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;