SFS 2017:34 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

170034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.