SFS 2017:1016 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

171016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.