SFS 2017:1200 Lag om skatt på flygresor

171200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:LNGKLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:LNGLDL+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:23px;font-family:LNGLDL+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:LNGKLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNGKLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om skatt p� flygresor;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt ska betalas till staten enligt denna lag f�r kommersiella flygresor</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och f�r flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt).</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uttryck i lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. <i>flygf�retag</i>: <br/>a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillst�nd eller</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">motsvarande tillst�nd som ger personen r�tt att utf�ra kommersiella flygresor,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">b) den som svarar f�r driften av det svenska statsflyget,<br/>2. <i>flygplats</i>: ett mark- eller vattenomr�de som helt eller delvis har inr�ttats</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">s� att flygplan ska kunna ankomma, avg� samt r�ra sig p� marken eller vatt-<br/>net,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. <i>flygande personal</i>: varje person ombord p� ett flygplan som<br/>a) flyger flygplanet,<br/>b) tar hand om teknisk �vervakning, underh�ll eller reparation,<br/>c) �r ansvarig f�r s�kerheten f�r passagerare i kabinen, eller<br/>d) ger service till passagerarna.</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Skattepliktens omfattning</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Flygskatt ska betalas f�r passagerare som reser fr�n en flygplats i Sve-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rige i ett flygplan som �r godk�nt f�r fler �n tio passagerare.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Undantag fr�n skatteplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Flygskatt ska inte betalas f�r</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. barn under tv� �r,<br/>2. passagerare som p� grund av teknisk st�rning, v�derf�rh�llanden eller</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">annan of�rutsedd h�ndelse inte har n�tt destinationsflygplatsen och som med-<br/>f�ljer vid en f�rnyad avg�ng,</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. flygande personal som �r i tj�nst under flygningen,</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1200</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1200</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och d�rifr�n forts�t-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som fram-<br/>g�r av resedokumentationen, eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och d�rifr�n forts�t-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterf�ljande flyg-<br/>ningen enligt vad som framg�r av resedokumentationen p�b�rjas inom 24<br/>timmar.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Skattskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Det flygf�retag som utf�r flygningen �r skattskyldigt.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Skattskyldighetens intr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skyldighet att betala skatt intr�der n�r flygplanet lyfter fr�n en flygplats</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Skattens storlek</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatten ska betalas med</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i bilaga 1 till denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i bilaga 2 till denna lag, och</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"> 400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.<br/>Med slutdestination avses den destination som framg�r av resedokumenta-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Skatteomr�kning</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r kalender�ret 2019 och efterf�ljande kalender�r ska flygskatt tas ut</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">med belopp som efter en �rlig omr�kning motsvarar de i 7 � angivna skattebe-<br/>loppen multiplicerat med det j�mf�relsetal, uttryckt i procent, som anger f�r-<br/>h�llandet mellan det allm�nna prisl�get i juni m�nad �ret n�rmast f�re det �r<br/>ber�kningen avser och prisl�get i juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor.<br/>Regeringen fastst�ller f�re november m�nads utg�ng de omr�knade skatte-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">belopp som enligt denna paragraf ska tas ut f�r p�f�ljande kalender�r.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rfarandet</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om f�rfarandet vid uttag av skatten finns i skattef�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">delagen (2011:1244).</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2018.</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MARGOT WALLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">PER BOLUND<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:1200</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Bilaga 1 till lag om skatt p� flygresor</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Land<br/></b>Albanien<br/>Andorra<br/>Belgien<br/>Bosnien och Hercegovina<br/>Bulgarien<br/>Cypern<br/>Danmark<br/>Estland<br/>Finland<br/>Frankrike<br/>Grekland<br/>Irland<br/>Island<br/>Italien<br/>Kosovo<br/>Kroatien<br/>Lettland<br/>Liechtenstein<br/>Litauen<br/>Luxemburg<br/>Makedonien<br/>Malta<br/>Moldavien<br/>Monaco<br/>Montenegro<br/>Nederl�nderna<br/>Norge<br/>Polen<br/>Portugal<br/>Rum�nien<br/>San Marino<br/>Schweiz<br/>Serbien<br/>Slovakien<br/>Slovenien<br/>Spanien<br/>Storbritannien<br/>Sverige<br/>Tjeckien<br/>Turkiet<br/>Tyskland<br/>Ukraina<br/>Ungern<br/>Vatikanstaten<br/>Vitryssland<br/>�sterrike</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:1200</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Bilaga 2 till lag om skatt p� flygresor</b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Land</b></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">Afghanistan<br/>Algeriet<br/>Armenien<br/>Azerbajdzjan<br/>Bahrain<br/>Burkina Faso<br/>Djibouti<br/>Egypten<br/>Elfenbenskusten<br/>Eritrea<br/>Etiopien<br/>F�renade Arabemiraten<br/>Gambia<br/>Georgien<br/>Guinea<br/>Guinea-Bissau<br/>Irak<br/>Iran<br/>Israel<br/>Jemen<br/>Jordanien<br/>Kanada<br/>Kap Verde<br/>Kazakstan<br/>Kirgizistan<br/>Kuwait<br/>Libanon<br/>Libyen<br/>Mali<br/>Mauretanien<br/>Marocko<br/>Niger<br/>Oman<br/>Pakistan<br/>Palestina<br/>Qatar<br/>Ryssland<br/>Saudiarabien<br/>Senegal<br/>Sudan<br/>Syrien<br/>Tadzjikistan<br/>Tchad <br/>Tunisien<br/>Turkmenistan <br/>USA<br/>Uzbekistan</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om skatt p� flygresor;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

Skatt ska betalas till staten enligt denna lag f�r kommersiella flygresor

och f�r flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt).

Uttryck i lagen

2 �

I denna lag avses med

1. flygf�retag:
a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillst�nd eller

motsvarande tillst�nd som ger personen r�tt att utf�ra kommersiella flygresor,

b) den som svarar f�r driften av det svenska statsflyget,
2. flygplats: ett mark- eller vattenomr�de som helt eller delvis har inr�ttats

s� att flygplan ska kunna ankomma, avg� samt r�ra sig p� marken eller vatt-
net,

3. flygande personal: varje person ombord p� ett flygplan som
a) flyger flygplanet,
b) tar hand om teknisk �vervakning, underh�ll eller reparation,
c) �r ansvarig f�r s�kerheten f�r passagerare i kabinen, eller
d) ger service till passagerarna.

Skattepliktens omfattning

3 �

Flygskatt ska betalas f�r passagerare som reser fr�n en flygplats i Sve-

rige i ett flygplan som �r godk�nt f�r fler �n tio passagerare.

Undantag fr�n skatteplikt

4 �

Flygskatt ska inte betalas f�r

1. barn under tv� �r,
2. passagerare som p� grund av teknisk st�rning, v�derf�rh�llanden eller

annan of�rutsedd h�ndelse inte har n�tt destinationsflygplatsen och som med-
f�ljer vid en f�rnyad avg�ng,

3. flygande personal som �r i tj�nst under flygningen,

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1200

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1200

4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och d�rifr�n forts�t-

ter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som fram-
g�r av resedokumentationen, eller

5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och d�rifr�n forts�t-

ter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterf�ljande flyg-
ningen enligt vad som framg�r av resedokumentationen p�b�rjas inom 24
timmar.

Skattskyldighet

5 �

Det flygf�retag som utf�r flygningen �r skattskyldigt.

Skattskyldighetens intr�de

6 �

Skyldighet att betala skatt intr�der n�r flygplanet lyfter fr�n en flygplats

i Sverige.

Skattens storlek

7 �

Skatten ska betalas med

 60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 1 till denna lag,

 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 2 till denna lag, och

 400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.
Med slutdestination avses den destination som framg�r av resedokumenta-

tionen.

Skatteomr�kning

8 �

F�r kalender�ret 2019 och efterf�ljande kalender�r ska flygskatt tas ut

med belopp som efter en �rlig omr�kning motsvarar de i 7 � angivna skattebe-
loppen multiplicerat med det j�mf�relsetal, uttryckt i procent, som anger f�r-
h�llandet mellan det allm�nna prisl�get i juni m�nad �ret n�rmast f�re det �r
ber�kningen avser och prisl�get i juni 2017.

Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor.
Regeringen fastst�ller f�re november m�nads utg�ng de omr�knade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut f�r p�f�ljande kalender�r.

F�rfarandet

9 �

Best�mmelser om f�rfarandet vid uttag av skatten finns i skattef�rfaran-

delagen (2011:1244).

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2018.

P� regeringens v�gnar

MARGOT WALLSTR�M

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2017:1200

Bilaga 1 till lag om skatt p� flygresor

Land
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederl�nderna
Norge
Polen
Portugal
Rum�nien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland
�sterrike

background image

4

SFS 2017:1200

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 2 till lag om skatt p� flygresor

Land

Afghanistan
Algeriet
Armenien
Azerbajdzjan
Bahrain
Burkina Faso
Djibouti
Egypten
Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien
F�renade Arabemiraten
Gambia
Georgien
Guinea
Guinea-Bissau
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanien
Kanada
Kap Verde
Kazakstan
Kirgizistan
Kuwait
Libanon
Libyen
Mali
Mauretanien
Marocko
Niger
Oman
Pakistan
Palestina
Qatar
Ryssland
Saudiarabien
Senegal
Sudan
Syrien
Tadzjikistan
Tchad
Tunisien
Turkmenistan
USA
Uzbekistan

;