SFS 2017:1205 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

171205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.