SFS 2017:1208 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.