SFS 2017:1209 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

171209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CFIFLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CFIFLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CFIFLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CFIFLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CFIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1667) om skatt p� <br/>naturgrus;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1995:1667) om skatt p�</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">naturgrus ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r kalender�ret 2019 och efterf�ljande kalender�r ska skatten tas ut med</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">belopp som efter en �rlig omr�kning motsvarar det i f�rsta stycket angivna<br/>skattebeloppet multiplicerat med det j�mf�relsetal, uttryckt i procent, som<br/>anger f�rh�llandet mellan det allm�nna prisl�get i juni m�nad �ret n�rmast<br/>f�re det �r ber�kningen avser och prisl�get i juni 2017 med ett �rligt till�gg av<br/>tv� procentenheter.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.<br/>Regeringen fastst�ller f�re november m�nads utg�ng det omr�knade skatte-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">belopp som enligt denna paragraf ska tas ut f�r p�f�ljande kalender�r.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:470.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1209</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1667) om skatt p�
naturgrus;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1995:1667) om skatt p�

naturgrus ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.

F�r kalender�ret 2019 och efterf�ljande kalender�r ska skatten tas ut med

belopp som efter en �rlig omr�kning motsvarar det i f�rsta stycket angivna
skattebeloppet multiplicerat med det j�mf�relsetal, uttryckt i procent, som
anger f�rh�llandet mellan det allm�nna prisl�get i juni m�nad �ret n�rmast
f�re det �r ber�kningen avser och prisl�get i juni 2017 med ett �rligt till�gg av
tv� procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.
Regeringen fastst�ller f�re november m�nads utg�ng det omr�knade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut f�r p�f�ljande kalender�r.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2015:470.

SFS 2017:1209

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;