SFS 2017:1212 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.