SFS 2017:1215 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

171215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.