SFS 2017:1220 Lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.