SFS 2017:1221 Lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017?2021

171221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.