SFS 2017:1223 Lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.