SFS 2017:1225 Lag om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.