SFS 2017:1230 Lag om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.