SFS 2017:1250 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.