SFS 2017:1279 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.