SFS 2017:400 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

170400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.