SFS 2017:435 Lag om ändring i rättegångsbalken

170435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CAEKAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CAEKAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CAEKAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CAEKAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CAEKAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CAEJPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 28 kap. 12 � r�tteg�ngsbalken ska</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>28 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som sk�ligen kan misst�nkas f�r ett brott p� vilket f�ngelse kan</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�lja, f�r kroppsbesiktigas</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. f�r de �ndam�l som anges i 11 �,<br/>2. enligt best�mmelserna i 12 a �, eller<br/>3. f�r utredning om hans eller hennes �lder, om den har betydelse f�r om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p�f�ljd f�r d�mas ut eller betydelse f�r p�f�ljdsfr�gan i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I den omfattning och f�r det �ndam�l som anges i 12 b � f�r �ven en annan</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">person �n den som sk�ligen kan misst�nkas f�r ett brott kroppsbesiktigas. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med kroppsbesiktning avses unders�kning av m�nniskokroppens yttre och</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inre samt att prov tas fr�n m�nniskokroppen och unders�ks. En kroppsbesikt-<br/>ning f�r inte utf�ras s� att den som unders�ks riskerar framtida oh�lsa eller<br/>skada.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Frida G�ranson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2016:546.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:435</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 28 kap. 12 � r�tteg�ngsbalken ska

ha f�ljande lydelse.

28 kap.

12 �

2

Den som sk�ligen kan misst�nkas f�r ett brott p� vilket f�ngelse kan

f�lja, f�r kroppsbesiktigas

1. f�r de �ndam�l som anges i 11 �,
2. enligt best�mmelserna i 12 a �, eller
3. f�r utredning om hans eller hennes �lder, om den har betydelse f�r om

p�f�ljd f�r d�mas ut eller betydelse f�r p�f�ljdsfr�gan i �vrigt.

I den omfattning och f�r det �ndam�l som anges i 12 b � f�r �ven en annan

person �n den som sk�ligen kan misst�nkas f�r ett brott kroppsbesiktigas.

Med kroppsbesiktning avses unders�kning av m�nniskokroppens yttre och

inre samt att prov tas fr�n m�nniskokroppen och unders�ks. En kroppsbesikt-
ning f�r inte utf�ras s� att den som unders�ks riskerar framtida oh�lsa eller
skada.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274.

2 Senaste lydelse 2016:546.

SFS 2017:435

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;