SFS 2017:454 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.