SFS 2017:475 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

170475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.