SFS 2017:527 Lag om studiestartsstöd

170527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om studiestartsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens inneh�ll och syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns best�mmelser om studiestartsst�d, som �r ett statligt</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">studiest�d.</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Syftet med lagen �r att �ka rekryteringen till studier bland personer med</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stort utbildningsbehov, f�r att st�rka deras m�jligheter att etablera sig p�<br/>arbetsmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiestartsst�d f�r l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Rekrytering till studier</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiestartsst�d �r ett verktyg som kommunerna kan v�lja att anv�nda</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inom ramen f�r sitt ansvar enligt 20 kap. 10 och 17 �� skollagen (2010:800)<br/>att rekrytera personer till studier. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns rekryteringsarbete enligt denna lag ska ske i samverkan med</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Arbetsf�rmedlingen. Kommunen ska i n�ra samarbete med Arbetsf�rmed-<br/>lingen anta riktlinjer f�r rekryteringsarbetet, efter att ha inh�mtat synpunkter<br/>fr�n F�rs�kringskassan och lokala f�retr�dare f�r arbetsmarknadens parter<br/>och folkbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Prisbasbelopp</b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med prisbasbelopp avses i denna lag och i f�reskrifter som meddelats i</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anslutning till lagen prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�k-<br/>ringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>M�lgrupp</b></p> <p style="position:absolute;top:831px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Utbildningsbehov</b></p> <p style="position:absolute;top:858px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:858px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiestartsst�d f�r l�mnas till den som har kort utbildning och ett stort</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">behov av utbildning p� grundl�ggande eller gymnasial niv� f�r att kunna</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">etablera sig p� arbetsmarknaden. Ytterligare villkor f�r att en studerande ska<br/>anses tillh�ra m�lgruppen f�r st�det finns i 510 ��.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�lder</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiestartsst�d f�r l�mnas fr�n och med det kalender�r som den stude-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">rande fyller 25 �r och l�ngst till och med det kalender�r som den studerande<br/>fyller 56 �r.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Arbetss�kande</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiestartsst�d f�r bara l�mnas till den som �r anm�ld som arbets-</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om till vilka<br/>arbetss�kande st�d f�r l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Krav p� nyrekrytering</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiestartsst�d f�r inte l�mnas till den som inom de senaste tre �ren</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�re starten av den tidsperiod som studiestartsst�det avser har f�tt studiest�d<br/>enligt studiest�dslagen (1999:1395).</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Betalat �rsbelopp och �terkr�vt studiest�d</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En studerande som senast tre �r f�re studiestarten har f�tt studiest�d</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">enligt studiest�dslagen (1999:1395) kan beviljas studiestartsst�d bara om den<br/>studerande har</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. betalat fastst�llt �rsbelopp enligt 4 kap. 7 � studiest�dslagen, som ska</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">betalas f�re det kalender�r som studiestartsst�det avser, och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. betalat tillbaka s� mycket av �terkr�vt studiest�d enligt 5 kap. studie-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�dslagen att h�gst ett kalenderhalv�rs �terkr�vt studiest�d �terst�r att betala.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns synnerliga sk�l, f�r studiestartsst�d beviljas trots best�m-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">melserna i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Medborgarskap</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiestartsst�d f�r l�mnas till studerande som �r svenska medborgare.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">De utl�ndska medborgare som har r�tt till studiest�d enligt best�mmelserna i<br/>1 kap. 46 �� studiest�dslagen (1999:1395) eller f�reskrifter som meddelats i<br/>anslutning till de best�mmelserna ska j�mst�llas med svenska medborgare<br/>ocks� n�r det g�ller studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiestartsst�d f�r l�mnas till studerande som inte �r svenska med-</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">borgare, om de uppfyller de villkor f�r att beviljas studiemedel som anges i<br/>3 kap. 4 � andrafj�rde styckena studiest�dslagen (1999:1395) eller f�reskrif-<br/>ter som meddelats i anslutning till de best�mmelserna.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�vriga f�ruts�ttningar f�r studiestartsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Utbildning som st�det f�r l�mnas f�r</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">skrifter om vid vilka l�roanstalter och f�r vilka utbildningar studiestartsst�d<br/>f�r l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Studiernas omfattning</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Studiestartsst�d f�r l�mnas f�r varje vecka som den studerande bedri-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ver studier p� minst halvtid. Studierna m�ste dock p�g� under en samman-<br/>h�ngande tid om minst tre veckor.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Studiestartsst�d f�r l�mnas bara f�r s�dan del av studietiden som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">av den kursplan eller motsvarande som g�ller f�r utbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Studiestartsst�dets storlek best�ms i f�rh�llande till studiernas omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ning. F�r studerande som inte bedriver heltidsstudier l�mnas studiestartsst�d<br/>med </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. 75 procent av helt st�d vid studier p� minst 75 procent men mindre �n</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">100 procent av heltid, eller</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. 50 procent av helt st�d vid studier p� minst 50 procent men mindre �n</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">75 procent av heltid.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Studiestartsst�d utan pr�vning av studieresultat</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Till den som f�r f�rsta g�ngen ans�ker om studiestartsst�d f�r st�det</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mnas utan f�reg�ende pr�vning av den studerandes tidigare studieresultat. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Studiestartsst�d med pr�vning av studieresultat</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I andra fall �n som avses i 14 � ska en pr�vning av studieresultat g�ras</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r den som tidigare har beviljats studiestartsst�d. Studiestartsst�d f�r l�mnas<br/>till en studerande som bedrivit sina studier i normal takt. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Studiestartsst�d f�r l�mnas �ven om den studerande inte har bedrivit sina</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">tidigare studier i normal takt om det �r fr�ga om studieresultat fr�n perioder<br/>med studiestartsst�d som �r �ldre �n tio �r eller om det finns s�rskilda sk�l f�r<br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om vad som ska anses<br/>vara studier i normal takt.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tid som studiestartsst�d l�mnas f�r</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Studiestartsst�d f�r l�mnas under sammanlagt h�gst 50 veckor vid stu-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dier p� heltid. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">Vid studier p� deltid f�r studiestartsst�d l�mnas under h�gst <br/>1. 67 veckor vid studier p� minst 75 procent men mindre �n 100 procent av</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">heltid, eller</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. 100 veckor vid studier p� minst 50 procent men mindre �n 75 procent av</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">heltid. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Ber�kning av studiestartsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Studiestartsst�dets storlek</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Studiestartsst�d f�r l�mnas med ett belopp som f�r varje vecka mot-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">svarar</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. 4,75 procent av prisbasbeloppet vid studier p� heltid,<br/>2. 3,56 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mindre �n 100 procent av heltid, och</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. 2,38 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mindre �n 75 procent av heltid. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Detta g�ller bara om n�got annat inte f�ljer av 1923 ��.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Till�ggsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Ut�ver det ers�ttningsbelopp som f�ljer av 17 � f�r studiestartsst�d</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">l�mnas i form av till�ggsbidrag till studerande som har v�rdnad om barn.<br/>S�dant bidrag f�r l�mnas till och med det kalenderhalv�r barnet fyller 18 �r.<br/>F�r varje barn kan h�gst ett till�ggsbidrag motsvarande studiebidraget vid<br/>heltidsstudier enligt 3 kap. 12 � studiest�dslagen (1999:1395) l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid ber�kning av till�ggsbidraget enligt f�rsta stycket och vid f�rdelning</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">av till�ggsbidrag om b�da v�rdnadshavarna studerar, ska f�reskrifter som<br/>meddelats i anslutning till 3 kap. 13 b � studiest�dslagen ocks� till�mpas n�r<br/>det g�ller studiestartsst�d i form av till�ggsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Inkomstpr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Studiestartsst�d f�r l�mnas med fullt belopp bara om den studerandes</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">inkomst under ett kalenderhalv�r inte �r h�gre �n ett visst belopp (fri-<br/>beloppet).</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalv�r ska fribeloppet</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">motsvara</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. 160 procent av prisbasbeloppet vid studier p� heltid,<br/>2. 200 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mindre �n 100 procent av heltid, och</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. 240 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mindre �n 75 procent av heltid.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I andra fall ska fribeloppets andel av prisbasbeloppet �kas eller minskas f�r</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">varje vecka som studietiden �r kortare eller l�ngre �n 20 veckor med </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. 8 procentenheter vid studier p� heltid, <br/>2. 6 procentenheter vid studier p� minst 75 procent men mindre �n</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">100 procent av heltid, och</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. 4 procentenheter vid studier p� minst 50 procent men mindre �n 75 pro-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">cent av heltid.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den studerandes inkomst �r h�gre �n det ber�knade fribeloppet</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">enligt 20 �, ska det belopp som f�r l�mnas enligt 17 � f�rsta stycket minskas<br/>med 52 procent av den �verskjutande inkomsten.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalv�r enligt 19 � r�k-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">nas vad som h�nf�r sig till det halv�ret av den studerandes �verskott i</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">inkomstslagen tj�nst, n�ringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig<br/>skatt f�r kalender�ret.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om hur inkomsten ska<br/>r�knas f�r studerande som inte beskattas f�r sin huvudsakliga inkomst i Sve-<br/>rige.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut om studiestartsst�d ska grunda sig p� den uppgift om ber�knad</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">inkomst som den studerande l�mnar i ans�kan om studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Studiestartsst�d f�r inte l�mnas, om beloppet per vecka motsvarar eller</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">�r l�gre �n 0,25 procent av prisbasbeloppet.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Studiestartsst�d under sjukdom och ledighet</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">skrifter om att studiestartsst�d f�r l�mnas f�r tid d� den studerande �r sjuk. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om att studiestartsst�d<br/>ocks� f�r l�mnas vid ledighet</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1. f�r tillf�llig v�rd av barn,<br/>2. f�r n�rst�endev�rd, eller<br/>3. i samband med att ett barn under 18 �r har avlidit. <br/>Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrif-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">ter om att studiestartsst�d som l�mnas vid sjukdom eller s�dan ledighet som<br/>anges i andra stycket f�r ing� i det antal veckor som studiestartsst�d h�gst f�r<br/>l�mnas f�r enligt 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Samordning med andra f�rm�ner </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en person som har studiestartsst�d d�refter beviljas studiemedel</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">enligt 3 kap. studiest�dslagen (1999:1395) f�r studiestartsst�d inte l�mnas<br/>eller tas emot f�r den tid f�r vilken det l�mnas studiemedel. Vidare f�r studie-<br/>startsst�d heller inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken studiemedel<br/>enligt 3 kap. 25 � f�rsta stycket 17 och andra och fj�rde styckena studie-<br/>st�dslagen inte f�r l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om till�ggsbidrag l�mnas enligt 18 � denna lag och till�ggsbidrag kan l�m-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">nas f�r samma barn och f�r samma tidsperiod enligt studiest�dslagen ska<br/>bidragen samordnas s� att sammanlagt h�gst ett till�ggsbidrag l�mnas enligt<br/>b�da lagarna f�r samma tidsperiod. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Rekryteringsarbete, ans�kan, beslut och utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Rekryteringsarbete och ans�kan</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">En kommun som v�ljer att anv�nda studiestartsst�det ska, i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">med de riktlinjer f�r rekryteringsarbetet som kommunen har antagit enligt 2 �<br/>andra stycket, uppmana personer i hemkommunen, som kommunen anser kan<br/>antas h�ra till m�lgruppen f�r st�det och som kommunen bed�mer �r priorite-<br/>rade, att ans�ka om st�d. En s�dan ans�kan ska den s�kande l�mna in till<br/>kommunen.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Kommunens pr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Kommunen ska vid pr�vningen av en ans�kan enligt 26 � bed�ma om</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">den s�kande tillh�r m�lgruppen f�r studiestartsst�det enligt 4 � f�rsta<br/>meningen och 5 �. Om kommunen vid sin pr�vning bed�mer att den s�kande<br/>inte uppfyller dessa villkor, eller om en ans�kan kommit in till kommunen<br/>utan att den enskilde uppmanats att ans�ka enligt 26 �, ska kommunen avsl�<br/>ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om kommunen vid sin pr�vning enligt f�rsta stycket bed�mer att den</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">s�kande uppfyller villkoren, ska kommunen �verl�mna sitt beslut tillsam-<br/>mans med den s�kandes ans�kan till Centrala studiest�dsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Centrala studiest�dsn�mndens pr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en kommun har beslutat att en s�kande uppfyller villkoren enligt</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">4 � f�rsta meningen och 5 �, ska Centrala studiest�dsn�mnden pr�va �vriga<br/>f�ruts�ttningar f�r att studiestartsst�d ska kunna beviljas enligt denna lag och<br/>f�reskrifter som meddelats i anslutning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Utbetalning av studiestartsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Centrala studiest�dsn�mnden f�r betala ut studiestartsst�d endast om</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">det �r styrkt att den studerande bedriver de studier som st�det har beviljats<br/>f�r. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Studiestartsst�det �r f�rverkat, om den studerande inte inom en m�nad fr�n</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">starten av den tidsperiod som studiestartsst�det avser har styrkt att han eller<br/>hon bedriver studier. Styrks detta senare, f�r studiestartsst�det �nd� betalas ut,<br/>om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Studiestartsst�det �r f�rverkat om den studerande avlider innan studie-</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">startsst�det har betalats ut.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">I fr�ga om �verklagande av en kommuns beslut enligt 27 � finns</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">best�mmelser i 10 kap. kommunallagen (1991:900) om laglighetspr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Centrala studiest�dsn�mndens beslut i �renden om studiestartsst�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">�verklagas till �verklaganden�mnden f�r studiest�d. Centrala studiest�ds-<br/>n�mndens beslut ska g�lla omedelbart, om inte Centrala studiest�dsn�mnden<br/>best�mmer n�got annat. Om ett beslut �verklagas, kan �verklaganden�mnden<br/>besluta att det tills vidare inte ska g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">�verklaganden�mndens beslut med anledning av ett �verklagande dit f�r</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Uppgiftsskyldighet f�r myndigheter</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om att andra myndigheter<br/>ska vara skyldiga att l�mna Centrala studiest�dsn�mnden eller �verklagande-<br/>n�mnden f�r studiest�d de uppgifter som har betydelse f�r till�mpningen av<br/>denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Uppgiftsskyldighet f�r l�roanstalter</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">dela f�reskrifter om en l�roanstalts skyldighet att till Centrala studiest�ds-<br/>n�mnden l�mna de uppgifter som �r av betydelse f�r till�mpningen av denna<br/>lag och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om en l�roanstalts skyldighet att till</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">�verklaganden�mnden f�r studiest�d l�mna de uppgifter som �r av betydelse<br/>f�r till�mpningen av denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslut-<br/>ning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Uppgiftsskyldighet f�r den studerande</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">En studerande som har beviljats studiestartsst�d ska till Centrala stu-</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">diest�dsn�mnden anm�la en s�dan �ndring av sina f�rh�llanden som har bety-<br/>delse f�r r�tten till studiestartsst�d eller st�dets storlek.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om en studerandes skyl-<br/>dighet att till Centrala studiest�dsn�mnden l�mna de uppgifter som �r av<br/>betydelse f�r till�mpningen av denna lag och f�reskrifter som har meddelats i<br/>anslutning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>�terkrav, r�nta och avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Studiestartsst�d som betalats ut felaktigt eller med f�r h�gt belopp ska</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">kunna �terkr�vas. Best�mmelserna om �terkrav, r�nta, avgifter och avskriv-<br/>ning i 5 kap. 1, 2 och 46 �� studiest�dslagen (1999:1395), best�mmelsen om<br/>�terbetalning av inte utnyttjat studiest�d i 6 kap. 2 � samma lag och f�reskrif-<br/>ter som meddelats i anslutning till de best�mmelserna ska ocks� till�mpas n�r<br/>det g�ller studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Uppf�ljning och utv�rdering</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Centrala studiest�dsn�mnden ska f�lja upp och utv�rdera kommunens</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">rekryteringsarbete enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">En kommun som v�ljer att anv�nda studiestartsst�det ska dokumentera sitt</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">rekryteringsarbete enligt denna lag och l�mna s�dana uppgifter om rekryte-<br/>ringsarbetet till Centrala studiest�dsn�mnden som beh�vs f�r uppf�ljningen<br/>och utv�rderingen. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om den dokumentation<br/>som ska g�ras och om vilka uppgifter som ska l�mnas enligt andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>�vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>S�rskilda f�reskrifter om studiestartsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">F�ljande best�mmelser om studiest�d i studiest�dslagen (1999:1395)</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ska ocks� till�mpas n�r det g�ller studiestartsst�d:</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73"> 5 kap. 6 a � om skyldighet att l�mna uppgift om adress,<br/> 6 kap. 1 � om till�mpningen av lagen (1969:93) om begr�nsning av sam-</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">h�llsst�d vid arbetskonflikt,</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2017:527</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft82">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft82">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80"> 6 kap. 3 � om att fordran p� studiest�d inte kan �verl�tas och inte f�r tas i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">anspr�k genom utm�tning,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80"> 6 kap. 3 a � om att Centrala studiest�dsn�mnden under vissa f�ruts�tt-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">ningar f�r besluta att studiest�det ska h�llas inne eller l�mnas med l�gre<br/>belopp till dess ett slutligt beslut om r�tt till studiest�d har fattats,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft84"> 6 kap. 5 � om avrundning av belopp, och<br/> 6 kap. 12 � om preskription av fordran som avser �terkrav av studiest�d.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Avgifter f�r administrativa kostnader</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att Centrala studiest�dsn�mn-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">den f�r ta ut avgifter f�r sina administrativa kostnader i samband med �ter-<br/>krav av studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Ytterligare f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om<br/>till�mpningen av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft84">ANNA EKSTR�M<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om studiestartsst�d;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

Lagens inneh�ll och syfte

1 �

I denna lag finns best�mmelser om studiestartsst�d, som �r ett statligt

studiest�d.

Syftet med lagen �r att �ka rekryteringen till studier bland personer med

stort utbildningsbehov, f�r att st�rka deras m�jligheter att etablera sig p�
arbetsmarknaden.

Studiestartsst�d f�r l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel.

Rekrytering till studier

2 �

Studiestartsst�d �r ett verktyg som kommunerna kan v�lja att anv�nda

inom ramen f�r sitt ansvar enligt 20 kap. 10 och 17 �� skollagen (2010:800)
att rekrytera personer till studier.

En kommuns rekryteringsarbete enligt denna lag ska ske i samverkan med

Arbetsf�rmedlingen. Kommunen ska i n�ra samarbete med Arbetsf�rmed-
lingen anta riktlinjer f�r rekryteringsarbetet, efter att ha inh�mtat synpunkter
fr�n F�rs�kringskassan och lokala f�retr�dare f�r arbetsmarknadens parter
och folkbildningen.

Prisbasbelopp

3 �

Med prisbasbelopp avses i denna lag och i f�reskrifter som meddelats i

anslutning till lagen prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�k-
ringsbalken.

M�lgrupp

Utbildningsbehov

4 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas till den som har kort utbildning och ett stort

behov av utbildning p� grundl�ggande eller gymnasial niv� f�r att kunna

1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

SFS 2017:527

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:527

etablera sig p� arbetsmarknaden. Ytterligare villkor f�r att en studerande ska
anses tillh�ra m�lgruppen f�r st�det finns i 510 ��.

�lder

5 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas fr�n och med det kalender�r som den stude-

rande fyller 25 �r och l�ngst till och med det kalender�r som den studerande
fyller 56 �r.

Arbetss�kande

6 �

Studiestartsst�d f�r bara l�mnas till den som �r anm�ld som arbets-

s�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om till vilka
arbetss�kande st�d f�r l�mnas.

Krav p� nyrekrytering

7 �

Studiestartsst�d f�r inte l�mnas till den som inom de senaste tre �ren

f�re starten av den tidsperiod som studiestartsst�det avser har f�tt studiest�d
enligt studiest�dslagen (1999:1395).

Betalat �rsbelopp och �terkr�vt studiest�d

8 �

En studerande som senast tre �r f�re studiestarten har f�tt studiest�d

enligt studiest�dslagen (1999:1395) kan beviljas studiestartsst�d bara om den
studerande har

1. betalat fastst�llt �rsbelopp enligt 4 kap. 7 � studiest�dslagen, som ska

betalas f�re det kalender�r som studiestartsst�det avser, och

2. betalat tillbaka s� mycket av �terkr�vt studiest�d enligt 5 kap. studie-

st�dslagen att h�gst ett kalenderhalv�rs �terkr�vt studiest�d �terst�r att betala.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r studiestartsst�d beviljas trots best�m-

melserna i f�rsta stycket.

Medborgarskap

9 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas till studerande som �r svenska medborgare.

De utl�ndska medborgare som har r�tt till studiest�d enligt best�mmelserna i
1 kap. 46 �� studiest�dslagen (1999:1395) eller f�reskrifter som meddelats i
anslutning till de best�mmelserna ska j�mst�llas med svenska medborgare
ocks� n�r det g�ller studiestartsst�d.

10 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas till studerande som inte �r svenska med-

borgare, om de uppfyller de villkor f�r att beviljas studiemedel som anges i
3 kap. 4 � andrafj�rde styckena studiest�dslagen (1999:1395) eller f�reskrif-
ter som meddelats i anslutning till de best�mmelserna.

background image

3

SFS 2017:527

�vriga f�ruts�ttningar f�r studiestartsst�d

Utbildning som st�det f�r l�mnas f�r

11 �

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-

skrifter om vid vilka l�roanstalter och f�r vilka utbildningar studiestartsst�d
f�r l�mnas.

Studiernas omfattning

12 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas f�r varje vecka som den studerande bedri-

ver studier p� minst halvtid. Studierna m�ste dock p�g� under en samman-
h�ngande tid om minst tre veckor.

Studiestartsst�d f�r l�mnas bara f�r s�dan del av studietiden som omfattas

av den kursplan eller motsvarande som g�ller f�r utbildningen.

13 �

Studiestartsst�dets storlek best�ms i f�rh�llande till studiernas omfatt-

ning. F�r studerande som inte bedriver heltidsstudier l�mnas studiestartsst�d
med

1. 75 procent av helt st�d vid studier p� minst 75 procent men mindre �n

100 procent av heltid, eller

2. 50 procent av helt st�d vid studier p� minst 50 procent men mindre �n

75 procent av heltid.

Studiestartsst�d utan pr�vning av studieresultat

14 �

Till den som f�r f�rsta g�ngen ans�ker om studiestartsst�d f�r st�det

l�mnas utan f�reg�ende pr�vning av den studerandes tidigare studieresultat.

Studiestartsst�d med pr�vning av studieresultat

15 �

I andra fall �n som avses i 14 � ska en pr�vning av studieresultat g�ras

f�r den som tidigare har beviljats studiestartsst�d. Studiestartsst�d f�r l�mnas
till en studerande som bedrivit sina studier i normal takt.

Studiestartsst�d f�r l�mnas �ven om den studerande inte har bedrivit sina

tidigare studier i normal takt om det �r fr�ga om studieresultat fr�n perioder
med studiestartsst�d som �r �ldre �n tio �r eller om det finns s�rskilda sk�l f�r
det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om vad som ska anses
vara studier i normal takt.

Tid som studiestartsst�d l�mnas f�r

16 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas under sammanlagt h�gst 50 veckor vid stu-

dier p� heltid.

Vid studier p� deltid f�r studiestartsst�d l�mnas under h�gst
1. 67 veckor vid studier p� minst 75 procent men mindre �n 100 procent av

heltid, eller

2. 100 veckor vid studier p� minst 50 procent men mindre �n 75 procent av

heltid.

background image

4

SFS 2017:527

Ber�kning av studiestartsst�d

Studiestartsst�dets storlek

17 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas med ett belopp som f�r varje vecka mot-

svarar

1. 4,75 procent av prisbasbeloppet vid studier p� heltid,
2. 3,56 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men

mindre �n 100 procent av heltid, och

3. 2,38 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men

mindre �n 75 procent av heltid.

Detta g�ller bara om n�got annat inte f�ljer av 1923 ��.

Till�ggsbidrag

18 �

Ut�ver det ers�ttningsbelopp som f�ljer av 17 � f�r studiestartsst�d

l�mnas i form av till�ggsbidrag till studerande som har v�rdnad om barn.
S�dant bidrag f�r l�mnas till och med det kalenderhalv�r barnet fyller 18 �r.
F�r varje barn kan h�gst ett till�ggsbidrag motsvarande studiebidraget vid
heltidsstudier enligt 3 kap. 12 � studiest�dslagen (1999:1395) l�mnas.

Vid ber�kning av till�ggsbidraget enligt f�rsta stycket och vid f�rdelning

av till�ggsbidrag om b�da v�rdnadshavarna studerar, ska f�reskrifter som
meddelats i anslutning till 3 kap. 13 b � studiest�dslagen ocks� till�mpas n�r
det g�ller studiestartsst�d i form av till�ggsbidrag.

Inkomstpr�vning

19 �

Studiestartsst�d f�r l�mnas med fullt belopp bara om den studerandes

inkomst under ett kalenderhalv�r inte �r h�gre �n ett visst belopp (fri-
beloppet).

20 �

Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalv�r ska fribeloppet

motsvara

1. 160 procent av prisbasbeloppet vid studier p� heltid,
2. 200 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men

mindre �n 100 procent av heltid, och

3. 240 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men

mindre �n 75 procent av heltid.

I andra fall ska fribeloppets andel av prisbasbeloppet �kas eller minskas f�r

varje vecka som studietiden �r kortare eller l�ngre �n 20 veckor med

1. 8 procentenheter vid studier p� heltid,
2. 6 procentenheter vid studier p� minst 75 procent men mindre �n

100 procent av heltid, och

3. 4 procentenheter vid studier p� minst 50 procent men mindre �n 75 pro-

cent av heltid.

21 �

Om den studerandes inkomst �r h�gre �n det ber�knade fribeloppet

enligt 20 �, ska det belopp som f�r l�mnas enligt 17 � f�rsta stycket minskas
med 52 procent av den �verskjutande inkomsten.

22 �

Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalv�r enligt 19 � r�k-

nas vad som h�nf�r sig till det halv�ret av den studerandes �verskott i

background image

5

SFS 2017:527

inkomstslagen tj�nst, n�ringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig
skatt f�r kalender�ret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om hur inkomsten ska
r�knas f�r studerande som inte beskattas f�r sin huvudsakliga inkomst i Sve-
rige.

Ett beslut om studiestartsst�d ska grunda sig p� den uppgift om ber�knad

inkomst som den studerande l�mnar i ans�kan om studiestartsst�d.

23 �

Studiestartsst�d f�r inte l�mnas, om beloppet per vecka motsvarar eller

�r l�gre �n 0,25 procent av prisbasbeloppet.

Studiestartsst�d under sjukdom och ledighet

24 �

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-

skrifter om att studiestartsst�d f�r l�mnas f�r tid d� den studerande �r sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om att studiestartsst�d
ocks� f�r l�mnas vid ledighet

1. f�r tillf�llig v�rd av barn,
2. f�r n�rst�endev�rd, eller
3. i samband med att ett barn under 18 �r har avlidit.
Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrif-

ter om att studiestartsst�d som l�mnas vid sjukdom eller s�dan ledighet som
anges i andra stycket f�r ing� i det antal veckor som studiestartsst�d h�gst f�r
l�mnas f�r enligt 16 �.

Samordning med andra f�rm�ner

25 �

Om en person som har studiestartsst�d d�refter beviljas studiemedel

enligt 3 kap. studiest�dslagen (1999:1395) f�r studiestartsst�d inte l�mnas
eller tas emot f�r den tid f�r vilken det l�mnas studiemedel. Vidare f�r studie-
startsst�d heller inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken studiemedel
enligt 3 kap. 25 � f�rsta stycket 17 och andra och fj�rde styckena studie-
st�dslagen inte f�r l�mnas.

Om till�ggsbidrag l�mnas enligt 18 � denna lag och till�ggsbidrag kan l�m-

nas f�r samma barn och f�r samma tidsperiod enligt studiest�dslagen ska
bidragen samordnas s� att sammanlagt h�gst ett till�ggsbidrag l�mnas enligt
b�da lagarna f�r samma tidsperiod.

Rekryteringsarbete, ans�kan, beslut och utbetalning

Rekryteringsarbete och ans�kan

26 �

En kommun som v�ljer att anv�nda studiestartsst�det ska, i enlighet

med de riktlinjer f�r rekryteringsarbetet som kommunen har antagit enligt 2 �
andra stycket, uppmana personer i hemkommunen, som kommunen anser kan
antas h�ra till m�lgruppen f�r st�det och som kommunen bed�mer �r priorite-
rade, att ans�ka om st�d. En s�dan ans�kan ska den s�kande l�mna in till
kommunen.

background image

6

SFS 2017:527

Kommunens pr�vning

27 �

Kommunen ska vid pr�vningen av en ans�kan enligt 26 � bed�ma om

den s�kande tillh�r m�lgruppen f�r studiestartsst�det enligt 4 � f�rsta
meningen och 5 �. Om kommunen vid sin pr�vning bed�mer att den s�kande
inte uppfyller dessa villkor, eller om en ans�kan kommit in till kommunen
utan att den enskilde uppmanats att ans�ka enligt 26 �, ska kommunen avsl�
ans�kan.

Om kommunen vid sin pr�vning enligt f�rsta stycket bed�mer att den

s�kande uppfyller villkoren, ska kommunen �verl�mna sitt beslut tillsam-
mans med den s�kandes ans�kan till Centrala studiest�dsn�mnden.

Centrala studiest�dsn�mndens pr�vning

28 �

Om en kommun har beslutat att en s�kande uppfyller villkoren enligt

4 � f�rsta meningen och 5 �, ska Centrala studiest�dsn�mnden pr�va �vriga
f�ruts�ttningar f�r att studiestartsst�d ska kunna beviljas enligt denna lag och
f�reskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Utbetalning av studiestartsst�d

29 �

Centrala studiest�dsn�mnden f�r betala ut studiestartsst�d endast om

det �r styrkt att den studerande bedriver de studier som st�det har beviljats
f�r.

Studiestartsst�det �r f�rverkat, om den studerande inte inom en m�nad fr�n

starten av den tidsperiod som studiestartsst�det avser har styrkt att han eller
hon bedriver studier. Styrks detta senare, f�r studiestartsst�det �nd� betalas ut,
om det finns s�rskilda sk�l.

Studiestartsst�det �r f�rverkat om den studerande avlider innan studie-

startsst�det har betalats ut.

�verklagande

30 �

I fr�ga om �verklagande av en kommuns beslut enligt 27 � finns

best�mmelser i 10 kap. kommunallagen (1991:900) om laglighetspr�vning.

Centrala studiest�dsn�mndens beslut i �renden om studiestartsst�d f�r

�verklagas till �verklaganden�mnden f�r studiest�d. Centrala studiest�ds-
n�mndens beslut ska g�lla omedelbart, om inte Centrala studiest�dsn�mnden
best�mmer n�got annat. Om ett beslut �verklagas, kan �verklaganden�mnden
besluta att det tills vidare inte ska g�lla.

�verklaganden�mndens beslut med anledning av ett �verklagande dit f�r

inte �verklagas.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet f�r myndigheter

31 �

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om att andra myndigheter
ska vara skyldiga att l�mna Centrala studiest�dsn�mnden eller �verklagande-
n�mnden f�r studiest�d de uppgifter som har betydelse f�r till�mpningen av
denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

background image

7

SFS 2017:527

Uppgiftsskyldighet f�r l�roanstalter

32 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om en l�roanstalts skyldighet att till Centrala studiest�ds-
n�mnden l�mna de uppgifter som �r av betydelse f�r till�mpningen av denna
lag och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om en l�roanstalts skyldighet att till

�verklaganden�mnden f�r studiest�d l�mna de uppgifter som �r av betydelse
f�r till�mpningen av denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

Uppgiftsskyldighet f�r den studerande

33 �

En studerande som har beviljats studiestartsst�d ska till Centrala stu-

diest�dsn�mnden anm�la en s�dan �ndring av sina f�rh�llanden som har bety-
delse f�r r�tten till studiestartsst�d eller st�dets storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om en studerandes skyl-
dighet att till Centrala studiest�dsn�mnden l�mna de uppgifter som �r av
betydelse f�r till�mpningen av denna lag och f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

�terkrav, r�nta och avgifter

34 �

Studiestartsst�d som betalats ut felaktigt eller med f�r h�gt belopp ska

kunna �terkr�vas. Best�mmelserna om �terkrav, r�nta, avgifter och avskriv-
ning i 5 kap. 1, 2 och 46 �� studiest�dslagen (1999:1395), best�mmelsen om
�terbetalning av inte utnyttjat studiest�d i 6 kap. 2 � samma lag och f�reskrif-
ter som meddelats i anslutning till de best�mmelserna ska ocks� till�mpas n�r
det g�ller studiestartsst�d.

Uppf�ljning och utv�rdering

35 �

Centrala studiest�dsn�mnden ska f�lja upp och utv�rdera kommunens

rekryteringsarbete enligt denna lag.

En kommun som v�ljer att anv�nda studiestartsst�det ska dokumentera sitt

rekryteringsarbete enligt denna lag och l�mna s�dana uppgifter om rekryte-
ringsarbetet till Centrala studiest�dsn�mnden som beh�vs f�r uppf�ljningen
och utv�rderingen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om den dokumentation
som ska g�ras och om vilka uppgifter som ska l�mnas enligt andra stycket.

�vriga best�mmelser

S�rskilda f�reskrifter om studiestartsst�d

36 �

F�ljande best�mmelser om studiest�d i studiest�dslagen (1999:1395)

ska ocks� till�mpas n�r det g�ller studiestartsst�d:

 5 kap. 6 a � om skyldighet att l�mna uppgift om adress,
 6 kap. 1 � om till�mpningen av lagen (1969:93) om begr�nsning av sam-

h�llsst�d vid arbetskonflikt,

background image

8

SFS 2017:527

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

 6 kap. 3 � om att fordran p� studiest�d inte kan �verl�tas och inte f�r tas i

anspr�k genom utm�tning,

 6 kap. 3 a � om att Centrala studiest�dsn�mnden under vissa f�ruts�tt-

ningar f�r besluta att studiest�det ska h�llas inne eller l�mnas med l�gre
belopp till dess ett slutligt beslut om r�tt till studiest�d har fattats,

 6 kap. 5 � om avrundning av belopp, och
 6 kap. 12 � om preskription av fordran som avser �terkrav av studiest�d.

Avgifter f�r administrativa kostnader

37 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att Centrala studiest�dsn�mn-

den f�r ta ut avgifter f�r sina administrativa kostnader i samband med �ter-
krav av studiestartsst�d.

Ytterligare f�reskrifter

38 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med

st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om
till�mpningen av denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)

;