SFS 2017:529 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

170529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.