SFS 2017:616 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

170616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.