SFS 2017:636 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

170636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.