SFS 2017:696 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

170696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.