SFS 2017:810 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

170810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.