SFS 2018:1223 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

SFS2018-1223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.