SFS 2018:1256 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

SFS2018-1256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.