SFS 2018:1261 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

SFS2018-1261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.