SFS 2018:1911 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2018-1911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.