SFS 2018:1956 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

SFS2018-1956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:MQNEBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:HQEFJE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 18 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)3 <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>18 �</b>4 Fordringar som inte �r f�renade med f�rm�nsr�tt har inb�rdes lika <br/>r�tt. Fordringar som �r h�nf�rliga till skuldinstrument som avses i 21 kap. <br/>15 � 3 b lagen (2015:1016) om resolution medf�r dock r�tt till betalning <br/>efter fordringar enligt f�rsta meningen. En borgen�r kan vidare enligt ford-<br/>ringsavtalet ha r�tt till betalning f�rst efter �vriga borgen�rer. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en fordran s�rskild f�rm�nsr�tt i viss egendom men r�cker egen-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">domen inte f�r att betala fordringen, behandlas �terstoden av denna som en <br/>fordran utan s�dan f�rm�nsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 29 december 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r fordringar som �r h�nf�rliga till</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skuldinstrument som har emitterats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Tobias Eriksson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">�ndring av direktiv 2014/59/EU vad g�ller rangordningen av skuldinstrument utan s�kerhet i en </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">insolvenshierarki. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Lagen omtryckt 1975:1248. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2008:988. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1956 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 4 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 18 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)3
ska ha f�ljande lydelse.

18 �4 Fordringar som inte �r f�renade med f�rm�nsr�tt har inb�rdes lika
r�tt. Fordringar som �r h�nf�rliga till skuldinstrument som avses i 21 kap.
15 � 3 b lagen (2015:1016) om resolution medf�r dock r�tt till betalning
efter fordringar enligt f�rsta meningen. En borgen�r kan vidare enligt ford-
ringsavtalet ha r�tt till betalning f�rst efter �vriga borgen�rer.

Har en fordran s�rskild f�rm�nsr�tt i viss egendom men r�cker egen-

domen inte f�r att betala fordringen, behandlas �terstoden av denna som en
fordran utan s�dan f�rm�nsr�tt.

1. Denna lag tr�der i kraft den 29 december 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r fordringar som �r h�nf�rliga till

skuldinstrument som har emitterats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om

�ndring av direktiv 2014/59/EU vad g�ller rangordningen av skuldinstrument utan s�kerhet i en

insolvenshierarki.

3 Lagen omtryckt 1975:1248.

4 Senaste lydelse 2008:988.

SFS

2018:1956

Publicerad
den

4 december 2018

;